Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201203/19073-dang-uy-cong-an-trung-uong-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-4-398333/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201203/19073-dang-uy-cong-an-trung-uong-quan-triet-nghi-quyet-trung-uong-4-398333/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Tư, 21/03/2012, 05:44 [GMT+7]
19073

Đảng ủy Công an Trung ương quán triệt Nghị quyết Trung ương 4

Các đại biểu dự Hội nghị

Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thượng tướng Trần Đại Quang đã tập trung phân tích, làm rõ mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị và phạm vi của Nghị quyết, những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương 4, một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong lực lượng CAND, đồng thời yêu cầu các đại biểu cần nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung cao độ cho việc học tập, nghiên cứu, thảo luận để thu được kết quả tốt.

Thượng tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh đây là một đợt sinh hoạt tự phê bình và phê bình, yêu cầu các cấp ủy đảng trong Đảng bộ phải tổ chức thực hiện nghiêm túc việc tự phê bình và phê bình, tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, là cơ sở để xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao uy tín của Đảng đối với quần chúng.

Lưu ý đến việc chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết trong lực lượng CAND, Thượng tướng Trần Đại Quang yêu cầu các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Công an Trung ương căn cứ vào Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị và Kế hoạch của Bộ Chính trị, sự chỉ đạo hướng dẫn từ các cơ quan của Đảng và Kế hoạch của Đảng ủy Công an Trung ương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết cho phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị.

Theo Thượng tướng Trần Đại Quang, quá trình thực hiện phải làm khẩn trương, nghiêm túc, thiết thực; có sự phân công trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể, chặt chẽ.  Các cấp ủy Đảng trực thuộc cũng phải thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp một cách đồng bộ, tổng hợp đồng thời có trọng tâm, trọng điểm; bao gồm cả việc thực hiện 8 nhiệm vụ nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng XI của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, các quy định khác của Đảng và Nhà nước; kết hợp giữa “xây và chống”, “chống và xây”.

Coi trọng công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, khắc phục các mặt yếu kém, hạn chế trong chấp hành kỷ cương, kỷ luật lao động, chức trách, nhiệm vụ, quy chế, quy trình công tác; cán bộ lãnh đạo, chỉ huy phải là tấm gương để cán bộ, chiến sỹ học tập noi theo.


Nguồn: CAND
.