Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201202/18617-hoi-nghi-can-bo-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-398723/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/trong-nuoc/201202/18617-hoi-nghi-can-bo-lon-nhat-tu-truoc-den-nay-398723/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội nghị cán bộ lớn nhất từ trước đến nay - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 28/02/2012, 08:05 [GMT+7]
18617

Hội nghị cán bộ lớn nhất từ trước đến nay

Hội nghị cán bộ toàn quốc phổ biến, quán triệt nội dung của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) khai mạc ngày 27/2/2012

Hội nghị làm việc trong 3 ngày, từ 27 - 29/2. Đây là Hội nghị lớn nhất về phổ biến một Nghị quyết chuyên đề của Trung ương từ trước đến nay.

Tham dự Hội nghị có tất cả các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương và toàn thể cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ban, bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài phát biểu nêu rõ ý nghĩa của Hội nghị lần này nhằm giúp các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết, nắm vững những kiến thức cần thiết, những tư tưởng chỉ đạo, những công việc phải làm, trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm, thấy đầy đủ trách nhiệm của mình để gương mẫu, tự giác thực hiện và chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết có hiệu quả trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực thuộc trách nhiệm lãnh đạo của mình.

Bài phát biểu của Tổng Bí thư tập trung làm rõ 4 vấn đề lớn: Vì sao lúc này Trung ương phải bàn và ra Nghị quyết về xây dựng Đảng; Mục đích, yêu cầu, quá trình chuẩn bị và phạm vi của Nghị quyết; Những nội dung cơ bản của Nghị quyết Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị; Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị các đồng chí đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, tập trung nghiên cứu, thảo luận, góp ý kiến để tạo thống nhất cao trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Cũng trong sáng 27/2, Hội nghị đã nghe đồng chí Đinh Thế Huynh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và phát biểu khai mạc.

Hội nghị đã nghe đồng chí Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phổ biến dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Trung ương và Chỉ thị của Bộ Chính trị; đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương phổ biến Hướng dẫn kế hoạch kiểm điểm, tự phê bình, phê bình của cán bộ, đảng viên.

Chiều 27/2, Hội nghị nghe đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phổ biến Hướng dẫn thực hiện "Quy định về những điều đảng viên không được làm"; đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phổ biến Hướng dẫn Kế hoạch công tác tư tưởng và Kế hoạch tiếp tục triển khai Chỉ thị 03/CT-TW về "tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Các đại biểu đã thảo luận quán triệt Nghị quyết của Trung ương, Chỉ thị của Bộ Chính trị và góp ý kiến dự thảo Kế hoạch thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Bộ Chính trị.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị.


Nguồn: Chinhphu
.