Thứ Tư, 14/12/2022, 08:47 [GMT+7]

Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

Ngày 13/12/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và các văn bản hướng dẫn trong Công an nhân dân theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an tới các điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương. Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu dự Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến và các đại biểu dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, tại điểm cầu Bộ Công an có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an; tại điểm cầu Công an các đơn vị, địa phương có đại diện Ban Giám đốc và lãnh đạo các phòng chức năng thuộc Công an các đơn vị, địa phương…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các nội dung, quy định liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường; Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân…
Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế trình bày Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân.
Thiếu tướng Phạm Thị Lan Anh, Cục trưởng Cục Y tế trình bày Báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường và triển khai thực hiện các quy định của Luật Bảo vệ môi trường trong Công an nhân dân.

Ngày 17/11/2020, Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 được thông qua tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khoá XIV gồm 16 chương, 171 Điều đã có nhiều thay đổi, điều chỉnh mang tính cải cách lớn, tổng thể, toàn diện, hài hoà với hệ thống pháp luật về kinh tế - xã hội, thể hiện rõ mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ các thành phần môi trường, bảo vệ sức khoẻ người dân. Đặc biệt, Luật cũng có một số nội dung quy định liên quan đến nhiệm vụ, thẩm quyền của Công an nhân dân trong thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; trong công tác quản lý, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường; về trách nhiệm, thẩm quyền của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và công tác phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường.

Theo đó, tại khoản 2 Điều 167 quy định về trách nhiệm quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của Bộ Công an như sau: Bộ Công an có trách nhiệm tổ chức thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường trong hoạt động của lực lượng Công an nhân dân; chỉ đạo, tổ chức hoạt động phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến tội phạm về môi trường; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực môi trường theo quy định của pháp luật; huy động lực lượng tham gia ứng phó, khắc phục sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.
Đồng chí Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020.
Đồng chí Nguyễn Hưng Thịnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu về Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. 

 Đối với trách nhiệm của Bộ Công an trong quản lý, chỉ đạo kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 160, cụ thể: Bộ trưởng Bộ Công an tổ chức kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về an ninh; chỉ đạo lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường kiểm tra việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, Luật cũng sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 3 Điều 160 quy định cụ thể về trách nhiệm, thẩm quyền của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường. 


Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.
Các đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Việc phối hợp kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường được quy định tại khoản 4 Điều 160, cụ thể: Hoạt động kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường bảo đảm không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bình thường của tổ chức, cá nhân; có sự phối hợp của cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường và các cơ quan khác có liên quan.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, làm rõ những nhiệm vụ đặt ra cho lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và phương hướng tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới; những thuận lợi, khó khăn trong triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 trong Công an nhân dân…
Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến đề nghị, thời gian tới để việc triển khai Luật Bảo vệ môi trường được đạt hiệu quả tốt, Công an các đơn vị, địa phương cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung hệ thống quy định của pháp luật trong thời gian sớm nhất, để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường và đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường được xuyên suốt, thống nhất, đồng bộ với các quy định mới của Luật Bảo vệ môi trường cũng như các văn bản pháp luật khác có liên quan.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu kết luận Hội nghị.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến phát biểu kết luận Hội nghị.

Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng đề nghị, Cục Y tế chủ trì, phối hợp Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tăng cường tập huấn, đào tạo, hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương phổ biến, thi hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2020. Tập trung nghiên cứu, tham mưu, đề xuất lãnh đạo Bộ về kế hoạch, chương trình, dự án khắc phục triệt để các vấn đề về ô nhiễm môi trường tại Công an các đơn vị, địa phương. Xây dựng các mô hình phòng ngừa, kiểm soát, xử lý hiệu quả ô nhiễm môi trường đối với các cơ sở đặc thù trong Công an nhân dân.

Bên cạnh đó, đồng chí Thứ trưởng cũng đề nghị, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức phổ biến, quán triệt thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Đặc biệt, cần phát huy sức mạnh, vai trò của lực lượng Công an cơ sở, phát huy thế mạnh trong việc phối hợp với các cơ quan quản lý cấp xã, quận, huyện trong tổ chức tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân về bảo vệ môi trường.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.