Thứ Hai, 19/12/2022, 09:11 [GMT+7]

Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước

Nhân dịp Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an có bài viết quan trọng "Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước". Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Bộ trưởng.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.