Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2022 Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2022
Chiều 19/12/2022, kết thúc ngày làm việc thứ nhất của Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, Bộ Công an tổ chức Họp báo thông báo tình hình, kết quả công tác công an năm 2022. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì họp báo.
.
.
.
.