Thông cáo báo chí về việc bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ thi công Dự án WHA Thông cáo báo chí về việc bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ thi công Dự án WHA
Công an tỉnh Nghệ An thông báo cho cán bộ và nhân dân biết về việc bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ thi công Dự án WHA Industrial Zone 1 - Nghệ An tại xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, Nghệ An.
.
.
.
.