Chủ Nhật, 14/01/2024, 17:16 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 12/01/2024, Bộ Công an tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng năm 2023, triển khai công tác năm 2024. Trung tướng Nguyễn Văn Phục, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng chủ trì Hội nghị.

Năm 2023, Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng đã chủ động làm tốt công tác tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đề ra chủ trương, giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng. Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc vào thực tiễn công tác.

Thực hiện tốt công tác quản lý tạm giữ, tạm giam; tăng cường giáo dục, thực hiện đầy đủ chế độ đối với can, phạm nhân, bảo đảm an ninh, an toàn cơ sở giam giữ. Làm tốt công tác hỗ trợ tư pháp, bảo vệ phiên toà; quản lý tuyệt đối an toàn các kho vật chứng. Công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng có bước phát triển, cách làm mới đi vào nề nếp. Công tác nghiệp vụ cơ bản, hồ sơ nghiệp vụ có nhiều chuyển biến, đi vào thực chất; công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đặc biệt, đơn vị đã tham mưu lãnh đạo Bộ trình Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2023/QĐ-TTg ngày 17/8/2023 về tín dụng đối với người chấp hành xong án phạt tù; đồng thời triển khai có hiệu quả Quyết định này.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Bên cạnh đó, Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động tham mưu với Uỷ ban nhân dân các cấp và tổ chức thực hiện hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng; công tác quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng ngày càng hiệu quả. Đã có 355 mô hình tái hoà nhập cộng đồng đang hoạt động hiệu quả, giúp đỡ hàng ngàn người chấp hành xong án phạt tù tìm được việc làm, ổn định cuộc sống…

Phát biểu tham luận tại điểm cầu Bộ Công an, đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Thanh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An đã tập trung phân tích những kết quả nổi bật cũng như những thuận lợi, khó khăn của Công an Nghệ An trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp cụ thể, thiết thực, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam trong thời gian tới.
Phát biểu kết luận Hội nghị, Lãnh đạo Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng nhấn mạnh, trong năm 2024, Cục tiếp tục tập trung công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước, điều lệnh Công an nhân dân. Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định công tác quản lý kho vật chứng; Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về công tác tái hoà nhập cộng đồng trong lực lượng Công an nhân dân. Hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam; công tác hỗ trợ tư pháp và quản lý kho vật chứng; công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và tái hoà nhập cộng đồng…

.
Ngọc Anh – Trọng Tuấn