Thứ Tư, 03/01/2024, 20:22 [GMT+7]

Giám đốc Công an tỉnh làm việc với Phòng Công tác đảng và công tác chính trị

(Congan.nghean.gov.vn)-Sáng 03/01/2024, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh có buổi làm việc với lãnh đạo, cán bộ chủ chốt Phòng Công tác đảng và công tác chính trị.

Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh,  Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Thượng tá Nguyễn Trọng Khanh, Trưởng phòng Công tác đảng và công tác chính trị đã báo cáo một số kết quả công tác nổi bật của đơn vị trong thời gian qua. Năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Công tác đảng và công tác chính trị và của Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Lãnh đạo đơn vị đã tập trung chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả toàn diện trên các mặt công tác. Nổi bật như: Tổ chức quán triệt kịp thời, nghiêm túc và xây dựng, ban hành nhiều văn bản triển khai thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, nhất là các kết luận, quy định về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng đến cán bộ, đảng viên. Kịp thời tham mưu bổ sung, kiện toàn cấp ủy các cấp; làm tốt công tác quản lý đảng viên, qua đó, góp phần xây dựng, củng cố tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh. Tham mưu làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, rèn luyện đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, “tự soi, tự sửa”, giữ gìn uy tín của lực lượng Công an Nghệ An.

Công tác tuyên truyền, định hướng dư luận đảm bảo thực hiện theo đúng tôn chỉ, mục đích, ngày càng có nhiều tin, bài, phóng sự được phát sóng trên sóng Đài truyền hình quốc gia… Phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” được tham mưu tổ chức sâu rộng, qua đó có nhiều tập thể, cá nhân lập thành tích, chiến công đặc biệt xuất sắc trong công tác, chiến đấu, được các ngành, các cấp và Nhân dân gửi thư khen, cảm ơn. Chủ động tham mưu, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, duy trì kiểm tra việc chấp hành điều lệnh Công an nhân dân, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong, quy tắc ứng xử của cán bộ, chiến sĩ; tham mưu thành lập các đội tuyển của Công an tỉnh tham gia và đạt nhiều giải cao tại các hội thi, hội thao do Bộ Công an tổ chức. Đặc biệt tham mưu thực hiện tốt vai trò là đơn vị đăng cai tổ chức thành công Liên hoan nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII, khu vực IV, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao. Hoạt động của các tổ chức đoàn thể Công an tỉnh được củng cố và tăng cường, nhất là tham mưu tổ chức tốt các hoạt động nhân đạo, từ thiện vì người nghèo, góp phần đảm bảo an sinh xã hội được cấp ủy, chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch của các đối tượng phản động trên không gian mạng.

Lãnh đạo, cán bộ cốt cán Phòng Công tác đảng và công tác chính trị tại buổi làm việc
Lãnh đạo, cán bộ cốt cán Phòng Công tác đảng và công tác chính trị tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của Phòng Công tác đảng và công tác chính trị trong thời gian qua.

Chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Đại tá Bùi Quang Thanh yêu cầu đơn vị bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của Công an tỉnh. Tham mưu Đảng uỷ, Lãnh đạo Công an tỉnh quán triệt, triển khai kịp thời, nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên; làm tốt công tác nắm tình hình, định hướng, giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên, cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thành tích, chiến công của lực lượng Công an Nghệ An trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, gương người tốt, việc tốt góp phần lan toả hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an trong lòng dân... Nâng cao chất lượng các hoạt động phong trào, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; tăng cường kiểm tra Điều lệnh Công an nhân dân; tiếp tục tham mưu, tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện, tình nghĩa, hướng về cơ sở...

Toàn cảnh buổi làm việc
Toàn cảnh buổi làm việc

Trước mắt, tập trung tham mưu thực hiện hiệu quả tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Phát động phong trào thi đua “Vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” trong Công an Nghệ An; chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ Hội nghị triển khai Chương trình công tác năm và đặc biệt chủ động tham mưu Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh quyết tâm hoàn thành mục tiêu xây dựng Công an Nghệ An trở thành đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang trong năm 2024.

.

Phạm Thủy - Minh Khôi