Thứ Tư, 02/08/2023, 09:18 [GMT+7]

Khẩn trương hoàn thiện 02 dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ

Ngày 01/8/2023, tại Hà Nội, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải đã họp bàn về các nội dung trong dự thảo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ và Luật Đường bộ. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đồng chủ trì cuộc họp.
 
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải...

Báo cáo tại cuộc họp nêu rõ, tiếp thu ý kiến thẩm tra mở rộng của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội và ý kiến chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 24 ngày 13/7/2023, Bộ Công an đã phối hợp với Bộ Giao thông vận tải để chỉnh sửa, hoàn thiện 02 thảo luật trên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

02 dự thảo luật được phân định rõ ràng về phạm vi điều chỉnh, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm: Quy tắc giao thông đường bộ; phương tiện giao thông đường bộ; người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ; trật tự, an toàn giao thông trong vận tải đường bộ; chỉ huy, điều khiển giao thông đường bộ; tuần tra, kiểm soát về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; giải quyết tai nạn giao thông đường bộ; quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại cuộc họp.


Luật Đường bộ quy định về hoạt động đường bộ, bao gồm: Các quy định về quy hoạch, đầu tư, xây dựng, quản lý, vận hành khai thác, sử dụng, bảo trì, bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ; vận tải đường bộ và quản lý nhà nước về hoạt động đường bộ.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng biểu dương sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải trong tiếp thu, chỉnh lý nhằm hoàn thiện 02 dự thảo luật thời gian qua.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc họp.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại cuộc họp.


Hai đồng chí Bộ trưởng đề nghị các đơn vị chức năng của 02 Bộ tiếp tục rà soát kỹ nội dung 02 dự thảo luật bảo đảm tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 24 ngày 26/7/2023 và ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư tại Chỉ thị 23-CT/TW ngày 25/5/2023 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới nhằm đảm bảo tính thống nhất, không chồng chéo của 02 dự thảo luật và mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.