Thứ Ba, 19/07/2022, 07:15 [GMT+7]

Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân 6 tháng đầu năm 2022

(Congan.nghean.gov.vn)-Ngày 18/7/2022, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp và sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân 06 tháng đầu năm 2022. Dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 63 Công an tỉnh, thành phố trong cả nước. Tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An, đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự, chủ trì.

Hội nghị trực tuyến từ Bộ Công an
Hội nghị trực tuyến từ Bộ Công an

Trong 6 tháng đầu năm 2022, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, góp phần làm tốt công tác phòng ngừa sai phạm trong cán bộ, đảng viên. Kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan ủy ban kiểm tra các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng tương xứng, ngang tầm nhiệm vụ. Ủy ban kiểm tra các cấp cũng đã chủ động tham mưu cấp ủy, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng cấp dưới. Ủy ban kiểm tra đảng ủy Công an tỉnh, thành phố chủ động tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an tỉnh, thành phố với cấp ủy cấp huyện. Một số đảng ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện được nhiều cuộc kiểm tra, giám sát. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng ở một số cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra cấp dưới còn chậm, số lượng các cuộc kiểm tra giám sát chuyên đề chưa nhiều.

Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Đồng chí Đại tá Hồ Văn Tứ, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Kết luận Hội nghị, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ đã ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ủy ban kiểm tra đảng ủy Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được trong thời gian qua. Để công tác kiểm tra, giám sát đi vào thực tiễn, có hiệu quả, đồng chí Thứ trưởng yêu cầu trong thời gian tới cần kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đặt mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng trong Công an nhân dân.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Nghệ An

Ngoài ra, phải xác định công tác kiểm tra, giám sát trước hết thuộc về cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, tránh tình trạng “khoán trắng hoặc bỏ mặc” cho ủy ban kiểm tra cùng cấp. Việc xử lý vi phạm phải nghiêm minh, đúng quy trình, quy định, xử lý một người vi phạm để cảnh tỉnh nhiều người; xử lý một việc để cảnh tỉnh nhiều việc. Đồng chí Thứ trưởng cũng lưu ý cán bộ kiểm tra luôn đối mặt, đấu tranh với những sai phạm, tiêu cực. Vì vậy yêu cầu mỗi cán bộ kiểm tra phải giữ vững bản lĩnh, có trách nhiệm và tính chiến đấu cao; thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng, phương pháp cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra, giám sát các cấp trong Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

.

Hồ Hưng

.