Thứ Ba, 15/03/2022, 10:08 [GMT+7]

Thông báo về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an

Ngày 10/3/2022, Thanh tra Bộ Công an ban hành Công văn số 417/X05-P7 gửi Công an các đơn vị địa phương về việc thông báo thay đổi số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an để tiếp nhận, xử lý tin phản ánh tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an là số điện thoại 069.232.6555 thay cho số điện thoại 069.234.2593.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo niêm yết công khai số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an để tiếp nhận tin phản ánh về những hiện tượng tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sỹ Công an tại các điểm tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các thủ tục hành chính của Công an các đơn vị, địa phương để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an