Thứ Ba, 30/11/2021, 09:05 [GMT+7]

Tiếp tục phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố

Ngày 29/11/2021, Bộ Công an phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức Lễ ký Thông tư liên tịch sửa đổi Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” theo điểm c Khoản 1 Điều 148, điểm d Khoản 1 Điều 229 và điểm d Khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự.
 
Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Lễ ký.
 
Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Vũ Thị Mai, Thứ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Hoàng Hiệp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn…
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi Lễ.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc phát biểu tại buổi Lễ.
Ngày 12/11/2021, tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/12/2021. Trong Luật này, bên cạnh các nội dung sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTPP thì Luật đã bổ sung trách nhiệm “kiểm tra, xác minh sơ bộ” tố giác, tin báo về tội phạm đối với Công an xã tương đương như Công an phường, thị trấn và bổ sung các căn cứ tạm đình chỉ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, tạm đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án với lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh. Để tổ chức triển khai thi hành các quy định của Luật này, Bộ Công an đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BNNPTNT-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” theo điểm c Khoản 1 Điều 148, điểm d Khoản 1 Điều 229 và điểm d Khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự. 
 
Tại Lễ ký, Thiếu tướng Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp – Bộ Công an đã trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư liên tịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BNNPTNT-VKSNDTC của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Theo đó, Dự thảo sau khi được ký ban hành sẽ có 3 điều quy định về  trường hợp tố giác, tin báo về hành vi phạm tội quả tang; tố giác, tin báo về hành vi phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng hoặc được dư luận xã hội quan tâm; tố giác, tin báo về tội phạm đã rõ người thực hiện hành vi phạm tội hoặc rõ người bị tố giác mà có căn cứ cho rằng người đó có thể bỏ trốn, có căn cứ và cần thiết phải áp dụng các biện pháp ngăn chặn…
 
Tiếp đó, đồng chí Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học – Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã trình bày những nội dung cơ bản của dự thảo Thông tư liên tịch quy định chi tiết việc áp dụng căn cứ tạm đình chỉ “vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh” theo điểm c Khoản 1 Điều 148, điểm d Khoản 1 Điều 229 và điểm d Khoản 1 Điều 247 Bộ luật Tố tụng hình sự. Theo đó, Dự thảo khi được ký ban hành có 6 điều, quy định về các trường hợp tạm đình chỉ về giải quyết tin tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, tạm đình chỉ điều tra và tạm đình chỉ vụ án trong giai đoạn truy tố vì lý do bất khả kháng do thiên tai, dịch bệnh…
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo liên ngành ký ban hành các thông tư liên tịch.
Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và các đồng chí lãnh đạo liên ngành ký ban hành các thông tư liên tịch.
Phát biểu tại Lễ ký, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nêu rõ, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua nhằm đáp ứng yêu cầu của Hiệp định CPTPP và kịp thời giải quyết các vấn đề cấp bách phát sinh trong thực tiễn vừa qua. Để nhanh chóng tổ chức triển khai thi hành Luật, liên ngành tư pháp Trung ương đã rất chủ động, khẩn trương xây dựng các thông tư liên tịch để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung mới được bổ sung của Luật. 
 
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cảm ơn lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan đã rất quan tâm, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trong quá trình xây dựng Luật cũng như các thông tư liên tịch. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, sau khi các thông tư liên tịch này được ban hành, các đồng chí lãnh đạo liên ngành tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc bộ, ngành mình tổ chức phổ biến, quán triệt nội dung của các thông tư liên tịch cho đội ngũ cán bộ trong ngành nhằm đảm bảo việc thực hiện những quy định của các thông tư liên tịch có hiệu quả trong thực tiễn.
 
Đồng thời, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc mong muốn trong thời gian tới, các bộ, ngành liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ Bộ Công an trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cũng như trong các mặt công tác khác để Bộ Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phục vụ có hiệu quả cho việc phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.
.

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

.