Thứ Hai, 29/11/2021, 08:23 [GMT+7]

Bộ trưởng Tô Lâm gửi Thư chúc mừng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường

Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (29/11/2006 - 29/11/2021), thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi Thư chúc mừng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường.
 
Nội dung Thư nêu rõ:
 
THÂN ÁI GỬI CÁN BỘ, CHIẾN SỸ LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VỀ MÔI TRƯỜNG
 
Các đồng chí thân mến!
 
Nhân kỷ niệm 15 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (29/11/2006 - 29/11/2021), thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Tôi thân ái gửi đến các đồng chí tướng lĩnh, sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ và cán bộ hưu trí lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.
 
15 năm qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, được Nhân dân giúp đỡ và sự phối hợp hiệp đồng của các lực lượng chức năng, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành; hình thành và ngày càng hoàn thiện lý luận nghiệp vụ, phương châm công tác; có nhiều nỗ lực cố gắng vượt qua khó khăn, thách thức, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trong công tác bảo vệ môi trường. Từ thực tiễn công tác, chiến đấu, lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường đã báo cáo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tham mưu với Đảng, Nhà nước và kiến nghị các bộ, ngành chức năng ban hành nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác bảo vệ môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm và khắc phục các sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước. Những chiến công, thành tích xuất sắc của các đồng chí đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam.
 
Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ, Tôi ghi nhận và nhiệt liệt biểu dương những thành tích, sự trưởng thành của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường trong 15 năm qua.
 
Trước tình hình, yêu cầu nhiệm vụ mới của đất nước, công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, trong đó bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, bảo đảm an toàn thực phẩm có vai trò rất quan trọng, góp phần xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ sức khỏe của Nhân dân và hội nhập quốc tế. Tôi mong muốn và tin tưởng rằng cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục nỗ lực, quyết tâm, chủ động, sáng tạo hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa, cùng với toàn lực lượng Công an nhân dân đóng góp xứng đáng vào sự phát triển bền vững của đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.
 
Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và lập nhiều thành tích trong công tác!
 
Thân ái!
.

Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.