Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201811/loai-bo-quy-hoach-xay-dung-tinh-824791/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201811/loai-bo-quy-hoach-xay-dung-tinh-824791/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Loại bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 20/11/2018, 14:30 [GMT+7]

Loại bỏ quy hoạch xây dựng tỉnh

86,19% đại biểu vừa đồng ý thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch. Với luật này, quy hoạch xây dựng tỉnh chính thức được bãi bỏ.
 
Thay mặt UBTVQH giải trình, tiếp thu dự án luật, Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho biết, về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Xây dựng (Điều 28), có một số ý kiến đề nghị không lập Quy hoạch xây dựng tỉnh vì nội dung, mức độ chi tiết của Quy hoạch xây dựng tỉnh trùng với Quy hoạch tỉnh tại Luật Quy hoạch.
 
Một số ý kiến khác đề nghị cần có Quy hoạch xây dựng tỉnh với tính chất là quy hoạch kỹ thuật, chuyên ngành để cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh và là công cụ quan trọng trong quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Kết quả thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 37 điều liên quan đến quy hoạch
Kết quả thông qua Luật sửa đổi, bổ sung 37 điều liên quan đến quy hoạch
Cũng có ý kiến đề nghị xin ý kiến đại biểu Quốc hội về nội dung này. Có ý kiến cho rằng, việc bỏ nội dung quy hoạch xây dựng tỉnh đồng nghĩa với việc phải thay đổi lại toàn bộ hệ thống đồ án quy hoạch xây dựng tỉnh của Việt Nam được xây dựng từ trước đến nay.
 
UBTVQH nhận định, do đây là vấn đề mới và còn nhiều ý kiến khác nhau nên để bảo đảm thận trọng, khách quan, việc gửi xin ý kiến các đại biểu Quốc hội đã được thực hiện.
 
Kết quả có 217/469 phiếu (46,26%) đồng ý phương án 1 (Quy hoạch xây dựng tỉnh được lập là quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành để cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh); 251/469 phiếu (53,51%) đồng ý phương án 2 (Quy hoạch xây dựng tỉnh được tích hợp trong Quy hoạch tỉnh để bảo đảm sự đồng bộ, tránh chồng chéo, trùng lặp).
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh
Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh
Từ kết quả này, UBVQH tiếp thu, chỉnh lý điều khoản này trong luật theo hướng không tiếp tục lập Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh (Quy hoạch xây dựng tỉnh) mà tích hợp nội dung này vào Quy hoạch tỉnh để bảo đảm không trái với các nguyên tắc xây dựng luật và tính thống nhất, đồng bộ trong hệ thống quy hoạch.
 
Các loại quy hoạch khác còn lại trong quy hoạch xây dựng (thuộc phụ lục 2 của Luật Quy hoạch) như quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn tiếp tục được lập theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về quy hoạch đô thị để cụ thể hóa quy hoạch tỉnh.
 
Trong giai đoạn chuyển tiếp, các quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt theo pháp luật về xây dựng vẫn được thực hiện cho đến khi quy hoạch tỉnh được phê duyệt theo pháp luật về quy hoạch.
.

Nguồn: Congan.com.vn

.