Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201509/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-tuan-636785/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201509/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-tuan-636785/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 19/09/2015, 09:33 [GMT+7]

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp; công bố định kỳ thông tin của DNNN; bán cổ phần theo lô phải thực hiện đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán; tạo điều kiện thuận lợi XNK hàng hóa qua cửa khẩu Bờ Y; phạt tới 150 triệu đồng nếu VPHC trong lĩnh vực dạy nghề... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 14-18/9/2015.
 
Quy định mới về đăng ký doanh nghiệp

Chính phủ đã ban hành Nghị định quy định về đăng ký doanh nghiệp. Nghị định này thay thế Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 5/2013/NĐ-CP ngày 9/1/2013.

Theo quy định mới, Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.

Tổ chức, cá nhân được lựa chọn sử dụng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử.

Thời hạn để cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ...

Công bố định kỳ thông tin của DNNN

Theo quy định tại Nghị định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước phải định kỳ công bố các thông tin: 1- Chiến lược phát triển của doanh nghiệp; 2- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm (05) năm của doanh nghiệp; 3- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển hàng năm của doanh nghiệp; 4- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và 3 năm gần nhất tính đến năm báo cáo; 5- Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích và trách nhiệm xã hội khác (nếu có); 6- Báo cáo tình hình thực hiện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp hàng năm; 7- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp; 8- Báo cáo tài chính 6 tháng và báo cáo tài chính năm của doanh nghiệp; 9- Báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp.

Bán cổ phần theo lô phải thực hiện đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán

Theo Quyết định 41/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bán cổ phần theo lô phải thực hiện đấu giá qua Sở giao dịch chứng khoán trên cơ sở phương án bán theo lô được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, trong đó phương án bán cổ phần theo lô phải có các nội dung cơ bản sau: số lô cổ phần bán đấu giá; số lượng cổ phần của mỗi lô; giá khởi điểm của lô cổ phần bán đấu giá; tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá; phương án xử lý trong trường hợp đấu giá không thành công.

Các nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần theo lô theo quy định tại Quyết định này không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

20 ngành, lĩnh vực sử dụng vốn đầu tư phát triển

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Theo đó, vốn này được bố trí để chuẩn bị đầu tư và thực hiện các dự án hạ tầng kinh tế xã hội không có khả năng hoàn vốn trực tiếp hoặc không xã hội hóa được thuộc 20 ngành, lĩnh vực gồm: 1- Nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản; 2- Công nghiệp; 3- Thương mại; 4- Giao thông; 5- Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải; 6- Kho tàng; 7- Văn hóa; 8- Thể thao; 9- Du lịch; 10- Khoa học, công nghệ; 11- Thông tin; 12- Truyền thông; 13- Công nghệ thông tin; 14- Giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; 15- Y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm; 16- Xã hội; 17- Tài nguyên và môi trường; 18- Quản lý nhà nước; 19- Quốc phòng, an ninh; 20- Dự trữ quốc gia.

Bị phạt tới 150 triệu đồng nếu VPHC trong lĩnh vực dạy nghề

Nghị định số 79/2015/NĐ-CP của Chính phủ đã ban hành quy định mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đối với cá nhân là 75 triệu đồng, đối với tổ chức là 150 triệu đồng.

Thay đổi chế độ bồi dưỡng đối với Trợ giúp viên pháp lý

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 80/2015/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2013/NĐ-CP ngày 5/2/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 07/2007/NĐ-CP ngày 12/1/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật trợ giúp pháp lý.

Nghị định mới thay đổi chế độ bồi dưỡng đối với Trợ giúp viên pháp lý. Trong đó quy định, khi tham gia tố tụng Trợ giúp viên pháp lý được hưởng chế độ bồi dưỡng vụ việc bằng 40% mức bồi dưỡng áp dụng đối với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước.

Còn khi thực hiện đại diện ngoài tố tụng, hòa giải, Trợ giúp viên pháp lý được hưởng chế độ bồi dưỡng vụ việc bằng 20% mức bồi dưỡng áp dụng đối với luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo yêu cầu của Nhà nước.

Đến năm 2020 có trên 84% dân số tham gia BHYT

Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1584/QĐ-TTg ngày 14/09/2015 giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2015 – 2020 cho Ủy ban nhân dân 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ giao, đến cuối năm 2015 có 75,4% dân số tham gia BHYT. Tỷ lệ này sẽ tăng dần qua các năm, đến năm 2016 là 78%, 2017 là 79,8%, 2018 là 81,4%, 2019 là 82,5% và đến 2020 là 84,3%.

Thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

Thủ tướng Chính phủ đã Quyết định số 42/2015/QĐ-TTg thành lập Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị bao gồm các khu chức năng như khu công nghiệp, khu hành chính, khu dân cư, khu du lịch, khu dịch vụ, khu cảng.

Bồi dưỡng cán bộ Công an quản lý, giáo dục đối tượng nhiễm HIV/AIDS

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 43/2015/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trực tiếp làm công tác quản lý, giáo dục, khám chữa bệnh với đối tượng bị nhiễm HIV/AIDS tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ.

Theo quyết định trên, cán bộ y tế, trinh sát, trực trại, trực cơ sở, khám xét, giáo dục, giáo vụ, quản giáo, cảnh sát bảo vệ - cơ động tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ; giáo viên dạy văn hóa, giáo viên chủ nhiệm lớp trong các trường giáo dưỡng thuộc lực lượng Công an nhân dân được bồi dưỡng 500.000 đồng/người/tháng.

Còn Trưởng phân trại, Phó Trưởng phân trại, Trưởng phân khu, Phó Trưởng phân khu, Trưởng phân hiệu, Phó Trưởng phân hiệu; Đội trưởng, Phó Đội trưởng và các chức danh tương đương; cán bộ, chiến sĩ đảm nhiệm các công việc còn lại tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng và nhà tạm giữ được bồi dưỡng 400.000 đồng/người/tháng.

Tạo điều kiện thuận lợi XNK hàng hóa qua cửa khẩu Bờ Y

Trong Công văn số 7378/VPCP-QHQT, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu UBND tỉnh Kon Tum chủ trì, chỉ đạo các lực lượng chức năng tại cửa khẩu Bờ Y trao đổi, thống nhất với các cơ quan quản lý tại cửa khẩu Phu Cưa, tỉnh Át-ta-pư (Lào) để thực hiện thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu kể cả ngày thứ Bảy, Chủ Nhật theo đúng quy định tại Thỏa thuận Hà Nội năm 2007, tạo điều kiện thuận lợi cho việc làm thủ tục vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu quốc tế Bờ Y, tỉnh Kon Tum và Cửa khẩu Phu Cưa, tỉnh Át-ta-pư.

.

Nguồn: Chinhphu.vn

.