Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201410/tap-huan-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-ton-giao-543436/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201410/tap-huan-cong-tac-quan-ly-nha-nuoc-ve-ton-giao-543436/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tập huấn công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 10/10/2014, 08:13 [GMT+7]

Tập huấn công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo

(Congannghean.vn)-Trong các ngày từ 8 - 10/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị tập huấn về công tác tôn giáo cho đội ngũ cán bộ chủ trì cấp xã vùng giáo trên địa bàn tỉnh. Dự Hội nghị có đồng chí Thái Văn Hằng, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh, cùng gần 200 đại biểu là các đồng chí bí thư Đảng ủy, chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn vùng giáo trên địa bàn tỉnh. 
Đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn
Đại biểu tham gia Hội nghị tập huấn
Trong thời gian này, các đại biểu được các giảng viên cao cấp đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và các báo cáo viên chuyên đề của tỉnh truyền đạt các nội dung về: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chính sách của Đảng về tôn giáo; công tác quản lý Nhà nước về hoạt động tôn giáo; Luật Đất đai (năm 2013) liên quan đến tôn giáo; chủ trương, giải pháp xử lý nhu cầu đất đai tôn giáo và hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật về đất đai; tình hình và công tác đảm bảo an ninh tôn giáo; tình hình, chủ trương, giải pháp xử lý các hoạt động tôn giáo nổi lên và hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
 
Thông qua đợt tập huấn nhằm quán triệt về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo; đồng thời thông tin về một số tình hình tôn giáo nói chung, nhất là các hoạt động lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật và chủ trương, giải pháp xử lý các hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật. Trên cơ sở đó, giúp các đại biểu nhận thức đầy đủ và vận dụng vào thực tế địa phương, để làm tốt hơn nhiệm vụ của người lãnh đạo trong công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo.
.

Xuân Thống

.