Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201403/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-tuan-462305/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201403/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-tuan-462305/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 15/03/2014, 09:05 [GMT+7]

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN; xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh; xây dựng 450 cầu nông thôn; thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng; loại bỏ rào cản, nâng cao hiệu quả đầu tư; ưu đãi chuyên gia trình độ cao về năng lượng nguyên tử ... là những thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật trong tuần từ 8 -14/3/2014.

Thủ tướng chỉ thị đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quý I/2014, trình Chính phủ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về bán, giao DNNN; trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định về đánh giá việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với DNNN và Quyết định về quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Thủ tướng Chính phủ  yêu cầu các các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước chỉ đạo xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ phương án cổ phần hóa các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước trực thuộc thuộc diện cổ phần hóa đúng lộ trình đã được phê duyệt; quyết định phương án cổ phần hóa các doanh nghiệp thuộc thẩm quyền đúng lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; tổ chức chỉ đạo có kết quả thực tế cổ phần hóa, giảm, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo phương án đã được phê duyệt.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước đề cao trách nhiệm cá nhân trong việc thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Bộ trưởng các Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên tập đoàn kinh tế chịu trách nhiệm hành chính trước Thủ tướng Chính phủ; xử lý nghiêm về hành chính đối với lãnh đạo doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện, hoặc thực hiện không có kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phê duyệt Đề án “Xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam" với quan điểm xây dựng thị trường chứng khoán phái sinh theo mô hình tập trung, hoạt động thống nhất dưới sự quản lý của Nhà nước, không để thị trường chứng khoán phái sinh tự do hình thành và hoạt động tự phát.

Đề án nêu rõ, thị trường chứng khoán phái sinh được tổ chức dưới hình thức là một đơn vị thuộc Sở giao dịch chứng khoán.

Trung tâm thanh toán bù trừ chứng khoán phái sinh theo mô hình bù trừ đối tác trung tâm được tổ chức dưới hình thức là một đơn vị trực thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, là tổ chức duy nhất được thực hiện chức năng đăng ký, lưu ký, bù trừ, thanh toán chứng khoán tại Việt Nam.

Xây dựng 450 cầu nông thôn

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng cầu nông thôn các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên giai đoạn 2014-2020. Theo đó, Đề án đầu tư 32 dự án gồm 450 cầu nông thôn trên phạm vi 32 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổ truyền

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống bệnh viện y học cổ truyền toàn quốc giai đoạn 2014 - 2025”. Theo đó, 24 bệnh viện y học cổ truyền sẽ được ưu tiên đầu tư trong giai đoạn từ năm 2014 – 2015.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, Đề án sẽ tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế thiết yếu cho một số bệnh viện đã đầu tư giai đoạn 2014 – 2015; đồng thời, đầu tư giai đoạn 2 cho 48 bệnh viện...

Phê duyệt phương án cổ phần hóa CIENCO8

Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (CIENCO8).

Theo đó, CIENCO8 kế thừa các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 trước khi chuyển đổi; được tiếp tục kinh doanh các ngành, nghề hiện Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Thành lập Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh Cao Bằng

Theo Quyết định 20/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế cửa khẩu (KKTCK) tỉnh Cao Bằng, tổng diện tích tự nhiên của KKTCK này là 30.130,34 ha, bao gồm 37 xã và 3 thị trấn.

KKTCK tỉnh Cao Bằng được tổ chức thành khu phi thuế quan và các khu chức năng như: Khu cửa khẩu quốc tế, các khu công nghiệp, trung tâm tài chính, khu đô thị, khu trung tâm hành chính, khu dân cư và các khu chức năng khác.

Lập BCĐ liên ngành triển khai Đề án cơ cấu lại hệ thống TCTD, xử lý nợ xấu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng quyết định thành lập Ban Chỉ đạo liên ngành triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” và Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng” do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo triển khai các giải pháp cơ cấu lại và xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng theo các mục tiêu, định hướng nêu tại Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015” và Đề án “Xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng”;  nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp xử lý những vấn đề quan trọng trong quá trình triển khai thực hiện các Đề án...

Thủ tướng yêu cầu loại bỏ rào cản, nâng cao hiệu quả đầu tư

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục tăng cường hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 7/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc loại bỏ những rào cản và hoàn thiện cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả đầu tư.

Theo đó, các Bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 32, khẩn trương hoàn thành những nhiệm vụ còn dở dang, nhất là việc xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật để hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến lĩnh vực đầu tư.

Đồng thời rà soát quá trình thực thi những cơ chế đã ban hành để phát hiện những nội dung chưa phù hợp, còn là rào cản đối với việc tăng cường thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Xây dựng các phương án chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về biến đổi khí hậu giao Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, cập nhật, công bố bản đồ về nguy cơ ngập, lún, nhất là các khu vực ven biển, hải đảo do nước biển dâng để làm cơ sở cho các ngành, các địa phương xây dựng các phương án chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên tai.

82 doanh nghiệp được tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia

Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng 20 Giải Vàng Chất lượng quốc gia và 62 Giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2013 cho 82 doanh nghiệp.

Kiện toàn bộ máy quản lý đối với khu kinh tế, khu công nghiệp

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN) giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương hoàn thành Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước đối với KKT, KCN từ Trung ương tới địa phương theo hướng thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về KKT, KCN, đảm bảo tinh giản, gọn nhẹ, phù hợp với thực tế của các địa phương.

Ưu đãi chuyên gia trình độ cao về năng lượng nguyên tử

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cũng vừa giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu, xây dựng chính sách ưu đãi, thu hút chuyên gia có trình độ cao làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử, phục vụ trực tiếp các dự án điện hạt nhân và trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử nói chung.

.

Chinhphu