Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201402/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-tuan-453883/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201402/chi-dao-dieu-hanh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu-noi-bat-tuan-453883/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 22/02/2014, 09:15 [GMT+7]

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần

Tăng cường bảo tồn động vật hoang dã quý, hiếm; Đẩy mạnh phát triển KTXH vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; Xây dựng Tây Nguyên thành vùng kinh tế trọng điểm; Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững; Tổ chức Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng;… là những thông tin văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nổi bật tuần từ 15-21/2/2014.

Chỉ thị của Thủ tướng: Tăng cường bảo tồn động vật hoang dã quý, hiếm

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa có chỉ thị yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ liên quan chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác ngăn ngừa, đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong việc mua bán, vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, quảng cáo, tiêu dùng trái phép mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm, đặc biệt là mẫu vật tê giác và voi từ các nước châu Phi.

Đồng thời phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu hàng không, cảng biển, đường bộ quốc tế, đường mòn, lối mở qua biên giới; tập trung phát hiện, xử lý dứt điểm các tụ điểm buôn bán trái phép mẫu vật loài hoang dã.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra, ngăn chặn, phát hiện và xử lý nghiêm minh các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, nuôi, giết mổ, kinh doanh, tàng trữ, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu các loài động vật hoang dã và sản phẩm, dẫn xuất trái pháp luật và các quy định của CITES…

Triển khai Nghị quyết của QH về tăng cường công tác quản lý công trình thủy điện

Chính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13  ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Mục tiêu của Chương trình nhằm xác định, phân công và tổ chức thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ chủ yếu của các cơ quan quản lý Nhà nước để triển khai thực hiện Nghị quyết số 62/2013/QH13 nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý Nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện.

Đẩy mạnh phát triển KTXH vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện kết luận số 27-KL/TW ngày 02/8/2012 của Bộ Chính trị tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 53-NQ/TW ngày 29/8/2005 của Bộ Chính trị khóa IX đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đến năm 2020.

Kế hoạch nhằm tạo sự phát triển vượt bậc về kinh tế-xã hội vùng Đông Nam Bộ và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam; đóng góp xứng đáng vào quá trình phát triển chung của cả nước trong điều kiện toàn cầu hoá, hội nhập kinh tế quốc tế.

Theo đó, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố thuộc Vùng Đông Nam Bộ, vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ tập trung hoàn thiện cơ chế, chính sách, thể chế về quản lý và điều hành, nhất là các chính sách về đất đai, tài chính, thị trường, đào tạo nguồn nhân lực, xử lý chất thải, khai thác và sử dụng tài nguyên nước..., nghiên cứu ban hành chính sách thu hút đầu tư vào ngành công nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, tạo giá trị gia tăng lớn, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp sạch, các ngành dịch vụ có chất lượng cao.

Đồng thời, chuyển dịch nhanh cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại, hiệu quả để vùng Đông Nam Bộ và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trở thành đầu tàu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Phát triển các ngành công nghiệp có giá trị gia tăng, hàm lượng công nghệ cao, nâng cao năng lực cạnh tranh…

Xây dựng Tây Nguyên thành vùng kinh tế trọng điểm

Xây dựng Tây Nguyên thành vùng kinh tế trọng điểm, có tốc độ tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế vững chắc; nâng cao đời sống văn hóa, trình độ dân trí của đồng bào các dân tộc; sớm đưa nông thôn Tây Nguyên thoát khỏi tình trạng nghèo nàn, lạc hậu... là một trong những mục tiêu quan trọng của Kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 18/1/2002 về phát triển vùng Tây Nguyên thời kỳ 2011-2020 mà Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành.

Kế hoạch phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hằng năm của Vùng giai đoạn 2016-2020 đạt 8,7%/năm. Đến năm 2020, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 46 triệu đồng; tỷ trọng nông nghiệp-công nghiệp-dịch vụ trong cơ cấu kinh tế đến năm 2020 tương ứng là 34,7%, 35% và 30,3%...

Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020.

Một trong các giải pháp của Đề án là đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của xã hội, các thành viên trong gia đình về tầm quan trọng của gia đình và giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình.

Cụ thể, tăng cường công tác truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, gia đình và cộng đồng về vị trí, vai trò của gia đình; đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức truyền thông về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; chú trọng ngăn ngừa thông tin và sản phẩm văn hóa độc hại tác động vào gia đình...

Công nhận TP Rạch Giá là đô thị loại II

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định công nhận thành phố Rạch Giá là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Kiên Giang.

Bổ sung kinh phí cho 19 địa phương thực hiện bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định bổ sung 329.156 triệu đồng từ nguồn chi sự nghiệp kinh tế thuộc ngân sách Trung ương năm 2013 cho 19 địa phương để thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP trong 2 năm 2012, 2013.

19 địa phương gồm: Lạng Sơn; Bắc Giang; Hòa Bình; Sơn La; Điện Biên; Hải Phòng; Quảng Ninh; Hưng Yên; Nam Định; Thanh Hóa; Quảng Bình; Thừa Thiên-Huế; Quảng Nam; Bình Thuận; Gia Lai; Lâm Đồng; Đồng Nai; Tiền Giang; Cần Thơ.

Tổ chức Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, các địa phương sẽ phát động, tổ chức và hỗ trợ việc thực hiện “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng khẩn cấp để phòng chống dịch cúm gia cầm” trên phạm vi cả nước từ ngày 22/2 đến 21/3/2014.

Trong đó, các Bộ, ngành, địa phương sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình giấu dịch, vứt, xả gia cầm bị dịch ra môi trường, không tiêu hủy gia cầm theo quy định…

Khẩn trương tham gia thị trường phát điện cạnh tranh

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo các nhà máy điện khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết về hạ tầng công nghệ thông tin và cơ sở pháp lý để sớm tham gia thị trường phát điện cạnh tranh.
Đồng thời, Bộ Công Thương phải chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho hình thành và phát triển thị trường bán buôn điện cạnh tranh tại Việt Nam theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

.

Chinhphu