Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201312/ra-chi-thi-chan-chinh-dao-tao-lien-thong-lien-ket-434547/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201312/ra-chi-thi-chan-chinh-dao-tao-lien-thong-lien-ket-434547/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Ra chỉ thị chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 29/12/2013, 09:11 [GMT+7]

Ra chỉ thị chấn chỉnh đào tạo liên thông, liên kết

(Congannghean.vn)-Vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ra chỉ thị về việc chấn chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo liên thông, liên kết trên địa bàn tỉnh. Chỉ thị chỉ rõ: Đào tạo liên thông, liên kết trên địa bàn Nghệ An đã tạo điều kiện cho mọi người được học tập nâng cao trình độ, đáp ứng nhu cầu người học và một phần nhu cầu xã hội…Tuy vậy, hoạt động này còn bộc lộ nhiều hạn chế, khuyết điểm như việc đào tạo không có quy hoạch, đào tạo ngoài kế hoạch; mở lớp đào tạo không được cấp có thẩm quyền cho phép; chỉ chú trọng đào tạo theo nhu cầu người học mà ít tính đến nhu cầu xã hội… dẫn đến chất lượng đào tạo không đảm bảo.


Để khắc phục những tồn tại nêu trên, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các cơ sở đào tạọ, các sở, ngành có liên quan và UBND cấp huyện thực hiện tốt các nội dung: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đào tạo liên thông, liên kết; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu; thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT và Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc liên kết đào tạo phải đảm bảo phù hợp nhu cầu thực tế của xã hội, đáp ứng nguồn nhân lực cho từng ngành.

Trong quá trình đào tạo phải thực hiện đầy đủ, có chất lượng chương trình đào tạo; bố trí người dạy đủ tiêu chuẩn; đảm bảo đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; thực hiện quản lý đúng quy chế quá trình đào tạo và công nhận tốt nghiệp; kiên quyết buộc thôi học đối với các trường hợp tuyển sinh không đúng đối tượng. Các cơ sở đào tạo không thuộc đối tượng liên kết đào tạo phải chấm dứt việc tuyển sinh đào tạo liên kết kể từ ngày 1/1/2014.


UBND tỉnh Nghệ An cũng đã giao Sở GD&ĐT Nghệ An chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan thường xuyên tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử phạt nghiêm theo quy định của Chính phủ các trường hợp sai phạm về đào tạo liên thông, liên kết; kiên quyết xử lý hoặc đề nghị xử lý kỷ luật cá nhân, người đứng đầu các cơ sở đào tạo có hành vi sai phạm đối với hoạt động đào tạo liên thông, liên kết.                

.

Minh Đức