Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201312/hoi-nghi-huong-dan-noi-dung-phuong-phap-truyen-dat-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-tam-433657/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201312/hoi-nghi-huong-dan-noi-dung-phuong-phap-truyen-dat-nghi-quyet-hoi-nghi-lan-thu-tam-433657/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hội nghị hướng dẫn nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 26/12/2013, 15:12 [GMT+7]

Hội nghị hướng dẫn nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám

Ngày 26/12, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị hướng dẫn nội dung, phương pháp truyền đạt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám Ban chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của Đảng bộ CATW. Hội nghị được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, dưới sự chủ trì của Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.
 
Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Đảng ủy CATW, Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh; Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy các Vụ, Cục, Viện, Học viện, Trường CAND; trợ lý, thư ký lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Chủ tịch Hội phụ nữ CAND; Trưởng Ban Cán sự Công đoàn CAND; các đồng chí báo cáo viên cấp Trung ương của Đảng bộ CATW và của Bộ Công an....
 
Các đại biểu dự Hội nghị được nghe các các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo đến từ Ban Tuyên giáo Trung ương; Viện chiến lược và Khoa học Bộ Công an; Viện Kinh tế Việt Nam truyền đạt các chuyên đề về: Nghị quyết về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Kết luận về “Tình hình kinh tế- xã hội năm 2013” và “Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế-xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng”; Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”...
 
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu với các đại biểu dự Hội nghị
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu với các đại biểu dự Hội nghị
 
Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định: Việc tổ chức học tâp, quán triệt, thực hiện các Nghị quyết và các Kết luận của Hội nghị Trung ương Tám (khoá XI) là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, giúp cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bí thư cấp uỷ các cấp trong CAND nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết và Kết luận của Hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương Đảng khóa XI. Qua đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, hành động trong cán bộ, chiến sĩ (CBCS) CAND, đồng thời quán triệt và vận dụng sáng tạo các quan điểm, chủ trương của Đảng để xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương Đảng khóa XI phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm công tác, chiến đấu của từng đơn vị, địa phương; gắn việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ Tám BCH Trung ương Đảng khóa XI với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy CATW nhằm thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Công an năm 2014 và những năm tiếp theo.
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Để đảm bảo việc học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương Tám, khóa XI nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, Thứ trưởng Thường trực  Đặng Văn Hiếu đề nghị các đồng chí cán bộ lãnh đạo chủ chốt tham dự Hội nghị đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, nắm vững các Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị lần thứ Tám (khóa XI). Cần nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 28 của BCH Trung ương Đảng về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” gắn với sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh quốc gia trong tình hình mới” để triển khai sâu sắc hơn. Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các đơn vị phải được tiến hành nghiêm túc, thiết thực, tránh hình thức.
 
Đảng ủy CATW giao cho Tổng cục XDLL CAND chủ trì, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế trong CAND”...
.

CAND