Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201304/27434-to-chuc-ngay-phap-luat-viet-nam-911-391755/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//tin-tuc-su-kien/201304/27434-to-chuc-ngay-phap-luat-viet-nam-911-391755/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 06/04/2013, 08:02 [GMT+7]
27434

Tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11

Ngày Pháp luật được tổ chức với các nội dung như: Khẳng định vị trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành kỷ luật; ý thức bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật.
 
Bên cạnh đó, vận động nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật; cũng như biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật.
 
Hỗ trợ việc phổ biến, giáo dục pháp luật
 
Theo Nghị định, các tổ chức, doanh nghiệp này sẽ được cơ quan nhà nước cấp phát tài liệu pháp luật, cung cấp thông tin miễn phí về chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực pháp luật được phổ biến, giáo dục; được bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật không thu tiền trong trường hợp tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nguồn kinh phí của mình.
 
Bên cạnh đó, được thực hiện hoạt động quảng cáo khi tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật miễn phí hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên cơ sở thỏa thuận bằng văn bản giữa các bên phù hợp với quy định của pháp luật về quảng cáo.
 
Đồng thời, được khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.
 
Cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật hoặc hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện cho hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật được hưởng các chính sách hỗ trợ theo quy định.
 
Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 27/5/2013.

Chinhphu
.