Thứ Năm, 29/06/2023, 19:43 [GMT+7]

Đảng ủy Công an tỉnh Nghệ An: Lấy phiếu tín nhiệm với các chức vụ Lãnh đạo, chỉ huy

(Congan.nghean.gov.vn)-Chiều 29/6/2023, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với đồng chí Giám đốc và các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, có đồng chí Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an và đại diện Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy.

  Đồng chí Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an và đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Giám đốc Công an tỉnh tại Hội nghị
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Quang Tuyển, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an và đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh tại Hội nghị
  Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã phổ biến một số nội dung của việc lấy phiếu tín nhiệm
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh phổ biến một số nội dung của việc lấy phiếu tín nhiệm


Tại Hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã phổ biến một số nội dung của việc lấy phiếu tín nhiệm. Theo đó, về mục đích, yêu cầu việc lấy phiếu tín nhiệm: Đảm bảo nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, nêu cao trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, nhất là người được lấy phiếu tín nhiệm, người ghi phiếu tín nhiệm; Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; Góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cán bộ; giúp cán bộ “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác; là cơ sở quan trọng để cấp ủy đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát cán bộ; Quá trình tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và sử dụng kết quả tín nhiệm phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, đảm bảo dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch và thực chất, nhằm góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, chiến sĩ.

  Đại biểu Bộ Công an và Tỉnh ủy dự Hội nghị
Đại biểu Bộ Công an và Tỉnh ủy dự Hội nghị 
  Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Hội nghị
Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh dự Hội nghị

Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ đối với các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn thành các nội dung đề ra, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định.

  Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an Nghệ An
Đồng chí Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh bỏ phiếu tín nhiệm đối với các chức vụ lãnh đạo, chỉ huy trong Công an Nghệ An

 

  Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh bỏ phiếu tại Hội nghị
Các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh bỏ phiếu tại Hội nghị

 

  Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị


         

.

Minh Khôi - Hồ Hưng