Thứ Năm, 27/08/2020, 08:47 [GMT+7]

Chặn đứng 'ngọn gió độc' trước thềm Đại hội Đảng các cấp

(Congannghean.vn)-Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Để chuẩn bị cho dấu mốc trọng đại này, cả nước đang đồng lòng, hợp sức tạo đà tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới toàn diện, đưa dân tộc Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

Thế nhưng, đi ngược với sức mạnh đoàn kết của toàn dân ta, vẫn có những tiếng nói lạc lõng, những “ngọn gió độc” đang cố tình len lỏi với âm mưu chống phá nhằm phủ nhận nền tảng tư tưởng của Đảng, hạ thấp vai trò và uy tín của Đảng ta.Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được tiến hành trong bối cảnh đất nước đã qua 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020 với những thành tích đáng tự hào.

Để chuẩn bị cho sự kiện chính trị quan trọng này, ngày 30/5/2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nhiều địa phương, đơn vị đã hoàn thành tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, nỗ lực đảm bảo theo đúng kế hoạch, tiến độ đề ra. Cùng với lãnh đạo các cấp, suốt thời gian qua, đông đảo quần chúng nhân dân đã luôn tích cực hưởng ứng, ủng hộ, quan tâm và tin tưởng, góp sức mình với quyết tâm xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch vững mạnh.

Người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc                   của các đối tượng phản động - Tranh minh họa
Người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác trước các luận điệu xuyên tạc của các đối tượng phản động - Tranh minh họa

Thế nhưng, như thành một thói quen lặp lại, trước những sự kiện lớn của cả nước, nhất là Đại hội Đảng các cấp, các thế lực thù địch lại dùng mọi cách để xuyên tạc, chống phá. Đặc biệt, thủ đoạn của chúng ngày một tinh vi, nham hiểm hơn.

Thứ nhất, chủ thể khởi xướng các kế hoạch chống phá vẫn là những cái tên quen thuộc - các tổ chức phản động lưu vong như: “Việt Tân”, “Chính phủ quốc gia lâm thời Việt Nam”… cấu kết với một số đối tượng phản động trong nước. Thực tiễn trong nhiều năm qua, các tổ chức này tiến hành rất nhiều chiêu trò vừa công khai, vừa ngấm ngầm chống phá Nhà nước Việt Nam. Thủ đoạn của chúng là móc nối những phần tử bất mãn, cung cấp tiền, tài liệu tuyên truyền xuyên tạc chế độ, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế. Chúng lợi dụng triệt để mọi sơ hở trong quản lý kinh tế, đất đai, môi trường để kích động, tài trợ tiền cho các hoạt động chống phá.

Thứ hai, mục đích của các hoạt động chống phá nhằm phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng, xuyên tạc về công tác nhân sự, về khối đại đoàn kết dân tộc, về thành quả cách mạng của đất nước ta qua các thời kỳ, về định hướng, mục tiêu, về công cuộc đấu tranh chống tham nhũng… với âm mưu là gây chia rẽ, mâu thuẫn khối đại đoàn kết toàn dân, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, làm suy giảm niềm tin của quần chúng nhân dân, tiến tới thay đổi kế hoạch Đại hội Đảng các cấp.

Đơn cử như các đối tượng lợi dụng việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để xuyên tạc, chống phá. Chúng tìm mọi cách để phủ nhận Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng của Đảng - cơ sở hình thành nguyên tắc, phương pháp, nội dung xây dựng dự thảo văn kiện đại hội Đảng bộ các cấp; xuyên tạc cương lĩnh, đường lối, chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện được đề cập trong dự thảo văn kiện. Để thực hiện âm mưu trên, chúng gia tăng các hình thức, từ việc tổ chức “Thư ngỏ”, “Tâm thư”… đến việc “mở rộng diện phủ sóng” trên các trang mạng xã hội. Chúng ra sức nói xấu chế độ, phủ nhận sạch trơn thành quả cách mạng rồi tìm mọi cách so sánh, ca ngợi hệ thống chính trị tư bản chủ nghĩa, đổ lỗi những hạn chế, tiêu cực, khó khăn của đất nước hiện nay là từ hệ thống chính trị, do Đảng cầm quyền. Từ đó, kêu gọi bỏ Điều 4 Hiến pháp năm 2013, đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập để có “dân chủ”.

Công tác nhân sự trước thềm Đại hội Đảng các cấp cũng là nội dung trọng tâm mà các tổ chức, đối tượng phản động thường lợi dụng để tập trung chống phá. Làm như mình là người trong cuộc, chúng tự “dựng lên” danh sách lãnh đạo cấp cao, ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương Đảng… để thỏa sức phán xét. Và để thêm phần kỳ bí, bằng kỹ xảo cắt ghép hình ảnh, video, các đối tượng ra sức xuyên tạc, thêu dệt bí mật đời tư; bình phẩm về trình độ, năng lực; xuyên tạc nhân phẩm, đạo đức lối sống; nói sai sự thật về tình hình sức khỏe các đồng chí lãnh đạo các cấp, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm những cán bộ liên quan đến công tác nhân sự đại hội và những người trong nguồn quy hoạch nhằm khiến dư luận hoài nghi, thắc mắc…Thực tế công tác cán bộ trong Đảng nói chung, công tác giới thiệu, lựa chọn quy hoạch cán bộ chiến lược nhiệm kỳ Đại hội XIII nói riêng hoàn toàn trái ngược với những luận điệu trên. Để chuẩn bị chu đáo, toàn diện cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, ngày 15/8/2019, Ban Bí thư đã ban hành Kết luận số 55-KL/TW. Sau khi khẳng định rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị, tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp theo những nội dung rất cụ thể, chặt chẽ. Đồng thời, quá trình thực hiện, không để bị ảnh hưởng bởi những thông tin giả, bịa đặt, có dụng ý xuyên tạc, chống phá…

Thứ ba, với sự phát triển của công nghệ thông tin, thời gian qua, các đối tượng phản động trong và ngoài nước ra sức lợi dụng để xuyên tạc, kích động chống phá, thúc đẩy âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chúng còn dụ dỗ các đối tượng bị phạt tù, các nhà báo, nhà văn, cán bộ, đảng viên sai phạm, thoái hóa biến chất viết bài với nội dung xấu tung lên mạng xã hội; tán phát rộng rãi các tài liệu, văn hóa phẩm có nội dung chính trị xấu, độc, phản động. Đồng thời, kích động các hoạt động tụ tập gây rối, ảnh hưởng ANTT, cố tình tạo các “điểm nóng” để thu hút dư luận, tạo sự hiểu nhầm của nhân dân và cộng đồng quốc tế về tình hình trong nước. Từ đó, tạo cớ để tiếp tục có hỗ trợ tài chính cho kế hoạch chống phá. Nực cười hơn, các đối tượng còn gắn mác cho một số phần tử là “Nhà hoạt động chính trị”, hoặc “Nhà báo độc lập” để tung tin rằng, ở Việt Nam người dân không được tự do tiếp cận thông tin... Trước những thông tin đó, đáng tiếc là một số người, trong đó có cả cán bộ, đảng viên do thiếu bản lĩnh chính trị, nhận thức chưa thấu đáo nên đã chia sẻ, bình luận làm thông tin độc có cơ hội tán phát trên không gian mạng. Nhiều người đã có những hành động, lời lẽ thiếu suy nghĩ, vô tình tiếp tay để các thế lực thù địch, chống đối suy diễn, lợi dụng gây ảnh hưởng xấu trong dư luận nhân dân.

Mặc cho những thủ đoạn nham hiểm và ngày càng biến ảo tinh vi, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch và đối tượng phản động vẫn luôn đi ngược lại với mong muốn, lợi ích của toàn thể nhân dân Việt Nam, trái ngược với thực tiễn sinh động và phát triển vượt bậc của đất nước ta dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam. Mặc dù vậy, chúng ta không được chủ quan, lơ là, tạo kẽ hở cho những “ngọn gió độc” đó xâm lấn. Chính mỗi người dân chúng ta, bằng lòng yêu nước, truyền thống cách mạng được nuôi dưỡng và gìn giữ qua nhiều thế hệ, càng phải kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

.

TUỆ TRANG