Thứ Tư, 05/08/2020, 07:42 [GMT+7]

Cảnh giác trước trò lôi kéo của tà đạo 'Thanh Hải vô thượng sư'

Với mớ giáo lý pha tạp của nhiều tôn giáo, pha chút mê tín, chút màu sắc chính trị, "Thanh Hải vô thượng sư" đang tích cực lôi kéo người xuất cảnh tham gia các hoạt động ở nước ngoài, đồng thời tăng cường tuyển chọn, phát triển đội ngũ cốt cán ở trong nước từ những Việt kiều về nước thăm thân nhân, giới văn nghệ sĩ, doanh nhân, tìm cách tiếp cận công chức, viên chức các cấp, giới truyền thông, chức sắc, chức việc một số tổ chức tôn giáo, sinh viên,... để giới thiệu, quảng bá, vận động ủng hộ cho tổ chức.

.

Nguồn: Báo CAND