Thứ Năm, 20/08/2020, 08:08 [GMT+7]

Vạch trần trò bịp bợm của tổ chức khủng bố 'Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời'

Âm mưu thâm độc, xảo quyệt của tổ chức khủng bố “Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời” do Đào Minh Quân cầm đầu đã bị lực lượng Công an vạch trần, đấu tranh làm thất bại hoàn toàn.

 

.

Nguồn: Báo CAND