Thứ Năm, 20/04/2023, 16:29 [GMT+7]

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ

Nhằm đáp ứng yêu cầu công tác cảnh vệ trong tình hình mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng Cảnh vệ trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh an toàn đối tượng cảnh vệ; hoàn thiện hệ thống pháp luật về cảnh vệ; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ để lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân.

Theo đó, dự thảo Luật gồm 02 Điều được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Cảnh vệ năm 2017 để đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ công tác cảnh vệ trong tình hình hiện nay. 

Một buổi diễn tập của lực lượng Cảnh vệ.
Một buổi diễn tập của lực lượng Cảnh vệ.


Bổ sung đối tượng cảnh vệ và quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng cảnh vệ

Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều 10 của Luật Cảnh vệ, trong đó bổ sung đối tượng cảnh vệ là các cá nhân giữ các chức vụ: Thường trực Ban Bí thư, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quy định rõ tiêu chí xác định đối tượng cảnh vệ là các sự kiện đặc biệt quan trọng; sửa đổi theo hướng thu hẹp phạm vi đối tượng cảnh vệ là sự kiện đặc biệt quan trọng, cụ thể quy định: "Hội nghị, lễ hội do Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ tổ chức; đại hội đại biểu toàn quốc do tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương tổ chức; hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam có đối tượng cảnh vệ quy định tại điểm a, b, c, d khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này tham dự hoặc chủ trì hội nghị" (có đối tượng cảnh vệ là lãnh đạo chủ chốt: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và khách quốc tế có chức vụ tương đương) thì được xác định là sự kiện đặc biệt quan trọng.

Luật hóa một số quyền hạn của Tư lệnh Bộ Tư lệnh và Cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh Quân đội trong thực hiện công tác cảnh vệ

Để có căn cứ pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng Cảnh vệ thực thi nhiệm vụ, dự thảo Luật  sửa đổi, bổ sung Điều 20, cụ thể: "Quyết định phát hành thẻ, phù hiệu phục vụ công tác cảnh vệ trong nước và nước ngoài; trong trường hợp cần thiết, quyết định thuê lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật phục vụ bảo vệ đối tượng cảnh vệ khi đi công tác nước ngoài".

Bổ sung thẩm quyền của lực lượng Cảnh vệ: "Xử phạt vi phạm hành chính trong khi thi hành công vụ theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính".

Toàn văn dự thảo Luật được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 60 ngày kể từ ngày đăng (nội dung chi tiết xem tại tệp đính kèm). Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể xem toàn văn dự thảo và tham gia đóng góp ý kiến tại đây

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.