Thứ Hai, 24/04/2023, 16:15 [GMT+7]

Điều kiện để xét tuyển mới hệ trung cấp chính quy trong Công an nhân dân dành cho học sinh tốt nghiệp THPT là gì?

Tôi chuẩn bị thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) và muốn theo học trong Công an nhân dân (CAND). Bộ Công an cho tôi hỏi, đối tượng, điều kiện, chỉ tiêu và hồ sơ đăng ký xét tuyển mới vào hệ trung cấp chính quy trong CAND năm 2023 được quy định như thế nào?

Câu trả lời

Theo Hướng dẫn tuyển sinh Công an nhân dân năm 2023 của Bộ Công an, quy định về Xét tuyển học sinh tốt nghiệp THPT, chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ, công dân thường trú trên địa bàn, học sinh T11 như sau:

* Đối tượng, điều kiện dự tuyển Phương thức 1 (xét tuyển thẳng)

- Đối tượng và thứ tự ưu tiên xét tuyển:

+ Thí sinh là con đẻ của liệt sỹ CAND; 

+ Thí sinh là con đẻ của thương binh CAND (tỷ lệ thương tật từ 81% trở lên); 

+ Thí sinh là con đẻ của Anh hùng lực lượng vũ trang trong CAND; thí sinh là con đẻ của Anh hùng lao động trong CAND;

+ Thí sinh là con đẻ của công dân được công nhận là liệt sĩ hy sinh trong trường hợp trực tiếp tham gia đấu tranh chống lại hoặc ngăn chặn các hành vi nguy hiểm cho xã hội thuộc các tội được quy định trong Bộ luật Hình sự, dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ an ninh.

- Thí sinh đoạt giải từ giải ba trở lên trong các kỳ thi Olympic, hội thi khoa học kỹ thuật, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế (ưu tiên xét tuyển giải từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu, trong trường hợp vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh là con đẻ của cán bộ Công an) trong đó: 

+ Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học,Văn học, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào một trong các trường T08, T09, T10.

+ Thí sinh đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc tế môn Toán, Vật lý, Hóa học hoặc đoạt giải trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia bậc THPT một trong các lĩnh vực: Hóa học, Hệ thống nhúng, Khoa học vật liệu, Vật lý và Thiên văn được xét tuyển thẳng vào hệ trung cấp trường T06, T07. 

 

 

 

 

 

 

 

Danh mục tên trường, ký hiệu trường, chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp CAND chính quy tuyển mới.

 

- Điều kiện:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50.

+ Có văn bản đề nghị của Công an các đơn vị, địa phương (kèm hồ sơ minh chứng) và phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an gửi về Cục Đào tạo thẩm định.

+ Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

- Thí sinh thuộc diện xét tuyển thẳng nộp 30.000 đồng lệ phí xét tuyển cho Công an địa phương (trong đó: Công an sơ tuyển: 10.000 đồng, Cục Đào tạo: 15.000 đồng, các trường có đào tạo trình độ trung cấp: 5.000 đồng. Công an đơn vị, địa phương thu từ thí sinh và nộp về Cục Đào tạo (sau khi đã trích lại), Cục Đào tạo sẽ gửi các trường CAND kinh phí sau khi thống kê số liệu đăng ký dự tuyển. 

* Đối tượng, điều kiện dự tuyển Phương thức 2 (xét tuyển) 

- Đối tượng: 

+ Chiến sĩ nghĩa vụ có quyết định xuất ngũ. 

+ Học sinh tốt nghiệp THPT.

+ Học sinh T11.

- Điều kiện:

+ Đảm bảo các tiêu chuẩn tuyển sinh theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 50.

+ Tham dự tốt nghiệp THPT, đảm bảo điều kiện dự tuyển đại học CAND và tham dự kỳ thi đánh giá của Bộ Công an năm 2023. 

+ Đảm bảo ngưỡng đầu vào trình độ trung cấp theo quy định của Bộ LĐTB&XH và được Cục Đào tạo thông báo trước khi xét tuyển; 

+ Có hồ sơ đăng ký dự tuyển trung cấp do Công an đơn vị, địa phương gửi về Cục Đào tạo. 

+ Tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học;

* Chỉ tiêu: chỉ tiêu xét tuyển bao gồm cả xét tuyển thẳng được quy định tại Phụ lục 03.

* Hồ sơ đăng ký 

- Danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp CAND;

- File danh sách đăng ký xét tuyển trung cấp trích xuất từ phần mềm tuyển sinh;

- Phiếu đăng ký xét tuyển trung cấp theo mẫu quy định của Bộ Công an. Công an các địa phương, đơn vị bán cho người dự tuyển với giá 10.000 đồng/bộ, trong đó chuyển về Cục Đào tạo là 6.000đ/bộ để trả kinh phí in, 4.000đ/bộ còn lại phục vụ việc vận chuyển, phát hành của đơn vị, địa phương mình. 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân của thí sinh (trùng với Giấy chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân thí sinh sử dụng để đăng ký thi tốt nghiệp năm 2023);

- Bản phô tô giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh. Trường hợp đến thời điểm chưa có giấy báo dự thi tốt nghiệp THPT của thí sinh thì Công an đơn vị, địa phương tổng hợp và gửi sau cho Cục Đào tạo. 

- Bản sao được chứng thực từ bản chính học bạ THPT của thí sinh;

- Giấy tờ chứng nhận ưu tiên trong tuyển sinh của thí sinh;

- Giấy xác nhận thông tin hồ sơ (được in ra từ phần mềm tuyển sinh); 

- Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng/thí sinh, trong đó Công an địa phương: 10.000 đồng, Cục Đào tạo: 15.000 đồng, các trường có đào tạo trình độ trung cấp: 5.000 đồng. Công an đơn vị, địa phương thu từ thí sinh và nộp về Cục Đào tạo (sau khi đã trích lại), Cục Đào tạo sẽ gửi các trường CAND kinh phí sau khi thống kê số liệu đăng ký dự tuyển.  

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.