Thứ Hai, 19/12/2022, 09:07 [GMT+7]

Tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an trân trọng giới thiệu 08 tờ gấp pháp luật phổ biến, tuyên truyền về Luật Bảo vệ môi trường.

Xem nội dung chi tiết tại tệp đính kèm./.

 

.

Nguồn: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

.