Thứ Tư, 08/12/2021, 18:30 [GMT+7]

Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội làm việc với UBND tỉnh về nội dung dự thảo Luật Cảnh sát cơ động

Chiều 6/12, Đoàn khảo sát Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội do Trung tướng Trần Ngọc Khánh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh làm trường đoàn đã có buổi làm việc với UBND tỉnh để khảo sát tình hình thi hành chính sách, pháp luật về Cảnh sát cơ động trên địa bàn tỉnh và tiếp thu, chỉnh lý dự thảo lần 5 Luật Cảnh sát cơ động.
 
Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan. 
Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc
Sau 7 năm triển khai thực hiện Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013, có hiệu lực từ ngày 1/7/2014, lực lượng Cảnh sát cơ động - Công an tỉnh Nghệ An đã không ngừng lớn mạnh, phát huy được vai trò là lực lượng nòng cốt trong áp dụng biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, lực lượng Cảnh sát cơ động đã triển khai thực hiện các phương án tác chiến, trấn áp kịp thời mọi hoạt động gây phương hại đến an ninh, trật tự, hoạt động khủng bố, bạo loạn, biểu tình, tập trung đông người bất hợp pháp; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí... được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các tầng lớp nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao. Đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với nhân dân, có tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao và kỷ luật công tác chặt chẽ; cơ sở vật chất, trang bị phương tiện, doanh trại, điều kiện làm việc, chiến đấu đã được Bộ Công an, tỉnh Nghệ An từng bước quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng bảo đảm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.
 
Tuy nhiên, văn bản quy phạm pháp luật cao nhất quy định về Cảnh sát cơ động hiện hành đang chỉ là Pháp lệnh, chưa tương xứng với vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát cơ động trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó, hiện nay công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về Cảnh sát cơ động còn hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị, bộ phận nhân dân chưa nhận thức rõ vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát cơ động. Một số nội dung quy định về tổ chức, chế độ, chính sách của Đại đội Cảnh sát bảo vệ mục tiêu chưa phù hợp thực tiễn.
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định tỉnh luôn quan tâm, ủng hộ các cơ chế, chính sách để Cảnh sát cơ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh khẳng định tỉnh luôn quan tâm, ủng hộ các cơ chế, chính sách để Cảnh sát cơ động thực hiện tốt nhiệm vụ được giao
Cơ bản thống nhất với nội dung và thể thức của dự thảo lần 5 Luật Cảnh sát cơ động, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh cho rằng: Cảnh sát cơ động là một trong những bộ phận lực lượng vũ trang được Đảng, Nhà nước xác định, chỉ đạo xây dựng chính quy, tiến thẳng lên hiện đại và đã được quy định tại Khoản 1, Điều 5 dự thảo Luật. Do vậy, trong các nội dung quy định của Luật phải thể hiện được mức độ ưu tiên trong công tác xây dựng lực lượng và ưu tiên trang bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, vũ khí chiến đấu để bảo đảm yêu cầu của lực lượng vũ trang hiện đại, vừa có sự khác biệt với các lực lượng vũ trang khác được xây dựng từng bước tiến lên hiện đại.  
 
Tại khoản 6, Điều 9 dự thảo Luật quy định hành vi bị nghiêm cấm “Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động có hành vi sách nhiễu, gây khó khăn đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thi hành nhiệm vụ”, để đảm bảo chặt chẽ hơn, đề nghị bổ sung cụm “trái pháp luật” trước từ “sách nhiễu”, viết lại khoản này là “Cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động có hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân khi thi hành nhiệm vụ”. Tại khoản 9, Điều 9, đề nghị bổ sung cụm từ “lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương” vào sau cụm từ “Công an nhân dân”. Viết lại khoản này là “Huấn luyện, bồi dưỡng điều lệnh, quân sự võ thuật, kỹ thuật, chiến thuật đối với Cảnh sát cơ động, cán bộ, chiến sỹ, học viên Công an nhân dân và lực lượng Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu của Công an các đơn vị, địa phương”.
 
Khoản 7, Điều 10 dự thảo Luật nêu “Các quyền hạn khác theo quy định của Luật Công an nhân dân và luật khác có liên quan”. Để đảm bảo đầy đủ, chặt chẽ, đề nghị viết lại Khoản này là “Các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật”.
 
Để Cảnh sát cơ động thực sự “cơ động”, theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh nên xem xét lại quy định tại khoản 3, Điều 19 “Khi thực hiện nhiệm vụ trong trường hợp cấp bách, Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định điều động đơn vị Cảnh sát cơ động thuộc quyền để thực hiện nhiệm vụ và kịp thời báo cáo Bộ trưởng Bộ Công an”. Bởi vì, thực tế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giải quyết cho thấy nhiều vụ việc xảy ra cần sự trấn áp nhanh, kịp thời, nếu chờ điều động của Giám đốc Công an tỉnh thì tính cơ động không còn và không thể xử lý giải quyết tình huống kịp thời được.
 
Khoản 1, Điều 30 dự thảo Luật quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc cung cấp thông tin có liên quan, đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu quy định rõ về 02 vấn đề: Cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ cho Cảnh sát cơ động để phục vụ công tác; phản ánh, cung cấp kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hành vi trái pháp luật, sách nhiễu, gây khó khăn của Cảnh sát cơ động cho cơ quan, người có thẩm quyền để xác minh, xử lý.
 
Tại Điều 28, về trách nhiệm của chính quyền địa phương, UBND tỉnh nhất trí trong phối hợp với Bộ Công an cân đối, bố trí quy hoạch quỹ đất phù hợp để Cảnh sát cơ động xây dựng thao trường phục vụ huấn luyện, công tác, chiến đấu. Đối với dự án chính sách về nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sỹ Cảnh sát cơ động, UBND tỉnh sẽ đưa vấn đề này thảo luận, nghiên cứu, xem xét...
Trung tướng Trần Ngọc Khánh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đánh giá cao tình hình thi hành pháp luật Cảnh sát cơ động tại Nghệ An
Trung tướng Trần Ngọc Khánh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh đánh giá cao tình hình thi hành pháp luật Cảnh sát cơ động tại Nghệ An
Cảm ơn những ý kiến đóng góp của tỉnh Nghệ An, Trung tướng Trần Ngọc Khánh – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội cho biết sẽ tiếp thu đầy đủ những nội dung góp ý cho dự thảo Luật Cảnh sát cơ động, Đoàn sẽ tổng hợp trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Kỳ họp tới.
Dự thảo lần 5 Luật Cảnh sát Cơ động được xây dựng gồm 5 Chương, 32 Điều. Nội dung cơ bản của dự thảo Luật kế thừa các quy định còn phù hợp của Pháp lệnh Cảnh sát cơ động năm 2013; đồng thời, bổ sung những quy định mới phù hợp với yêu cầu thực tiễn hoạt động của Cảnh sát cơ động.
.

Nguồn: Nghean.gov.vn

.