Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201810/nhan-dien-chieu-bai-chong-pha-thong-qua-mang-xa-hoi-818449/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201810/nhan-dien-chieu-bai-chong-pha-thong-qua-mang-xa-hoi-818449/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nhận diện chiêu bài chống phá thông qua mạng xã hội - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 12/10/2018, 09:37 [GMT+7]

Nhận diện chiêu bài chống phá thông qua mạng xã hội

(Congannghean.vn)-Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8, khóa XII được tổ chức từ ngày 2 - 6/10/2018 vừa qua đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng liên quan đến nhiều nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến lược phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Vì vậy, hội nghị lần này được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hết sức quan tâm. Cũng như những lần diễn ra các sự kiện chính trị trọng đại khác của Đảng, các thế lực thù địch, đối tượng xấu tiếp tục lợi dụng xuyên tạc nội dung với thủ đoạn hết sức tinh vi.

Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân sẽ đập tan âm mưu chống phá của các thế lực thù địch
Sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân sẽ đập tan âm mưu chống phá của các thế lực thù địch

Một trong những nội dung được đông đảo người dân quan tâm tại Hội nghị này là vai trò nêu gương của người cán bộ, đảng viên. Theo đó, tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận để thống nhất ban hành “Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Thực tế cho thấy, đây không phải là lần đầu Đảng ta đưa ra những quy định nhằm ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng. Tuy nhiên, trước những yêu cầu của thực tiễn, việc thống nhất ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương là hết sức cần thiết, trong đó, đưa ra những quy định cụ thể, sát với tình hình chính trị, xã hội hiện nay, nhất là những biểu hiện mới của tình trạng suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Đông đảo người dân rất quan tâm và đánh giá cao nội dung này.

Thế nhưng, những ngày vừa qua, các thế lực thù địch, đối tượng xấu đã tung ra nhiều bài viết xuyên tạc chủ trương ban hành Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chúng cho rằng, việc ban hành quy định “không phải là để nhắm vào những hành vi tham nhũng” mà nhằm “thanh trừng nội bộ”. Thậm chí, chúng cho rằng, đó chỉ là kế “mị dân”, không thể triển khai trong thực tiễn. Các đối tượng còn lấy kết quả xử lý một số đảng viên vi phạm được thông báo tại Hội nghị này để làm ví dụ cho ý tưởng đen tối của mình. Để tạo “niềm tin” cho người theo dõi, chúng sẵn sàng đưa những hình ảnh cắt ghép, video đã chỉnh sửa, tạo sức bí hiểm để thu hút. Với cái mác tự tạo “nhà quan sát”, chúng còn đưa ra nhận định về công tác cán bộ “người đi, người ở”, lợi dụng không gian mạng để phát tán nội dung sai trái. Những kẻ cơ hội ra sức hoạt động trong thời gian trước, trong thời gian diễn ra Hội nghị Trung ương 8. Tất nhiên, chiêu bài này vốn đã được chúng sử dụng không ít lần, nên với những người dân hiểu biết, chẳng khó gì để phân biệt và nhận diện.

Tại Hội nghị, Tổng Bí thư đã đánh giá tổng quát những thành tựu, kết quả nổi bật trong thời gian qua mà Việt Nam đã đạt được trên nhiều phương diện. Đất nước ta đã có những bước phát triển vững chắc, tạo dấu ấn đậm nét. Với bản chất chống phá, thù địch, một số đối tượng xấu cho rằng, đó không phải là “kết quả thực”, và rằng “Việt Nam đang đi xuống”. Chúng còn xuyên tạc khi đưa ra lập luận về tính ưu việt của chế độ, về vai trò Đảng cầm quyền. Những giọng điệu cũ rích ấy, vẫn không ngoài mục đích nhằm hạ thấp vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng lái chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta xây dựng đi theo quỹ đạo khác. Chúng tìm mọi cách công kích để chia rẽ nội bộ Đảng, làm suy giảm năng lực chiến đấu và sự lãnh đạo của Đảng, từ đó, thực hiện mưu đồ làm giảm lòng tin của quần chúng nhân dân vào Đảng. Nhưng chúng đã nhầm, những động cơ, mục đích thấp hèn của chúng không bao giờ thực hiện được. Việt Nam là một quốc gia độc lập, có chủ quyền; có một nền văn hóa đặc sắc, gắn liền với lịch sử hình thành và phát triển hàng nghìn năm. Vai trò, vị thế của Việt Nam chỉ có thể do chính Việt Nam tạo dựng và phát triển chứ không phải do ai sắp đặt, ban phát. Đó là kết quả của sự nỗ lực, phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ta. Bức tranh phát triển tại Việt Nam đang khởi sắc từng ngày và tự hào thay, trong mọi sự phát triển đó, có dấu ấn đậm nét vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Sau 1 tuần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị Trung ương 8 đã kết thúc thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết thống nhất và quyết tâm cao. Kết quả đó góp phần quan trọng vào việc củng cố, phát huy những kết quả, thành tích rất đáng trân trọng mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã nỗ lực phấn đấu đạt được trong nửa đầu của nhiệm kỳ khoá XII, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho sự nghiệp đổi mới đồng bộ và toàn diện. Đông đảo người dân, cán bộ, đảng viên đánh giá cao hiệu quả, chất lượng Hội nghị, đồng thời, thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng với đất nước. Chính sự đoàn kết, niềm tin thắng lợi đó đã tạo nguồn sức mạnh to lớn, để đập tan âm mưu chống phá của các thế lực thù địch.

.

Trần Lâm

.