Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201403/luat-dat-dai-sua-doi-gan-chat-hon-voi-quyen-loi-cua-nguoi-dan-457339/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201403/luat-dat-dai-sua-doi-gan-chat-hon-voi-quyen-loi-cua-nguoi-dan-457339/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Luật đất đai sửa đổi: Gắn chặt hơn với quyền lợi của người dân - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 03/03/2014, 09:38 [GMT+7]

Luật đất đai sửa đổi: Gắn chặt hơn với quyền lợi của người dân

(Congannghean.vn)-Ngày 29/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 và sẽ có hiệu lực thi hành vào ngày 1/7/2014. Với những điểm mới như mở rộng hạn giao đất nông nghiệp và hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng, khắc phục việc giao đất, cho thuê đất tràn lan… sẽ hạn chế những bất cập của Luật Đất đai năm 2003. Luật Đất đai sửa đổi đã gắn chặt hơn tới quyền và lợi ích của nhân dân và cũng sẽ là cơ sở để hạn chế tới mức thấp nhất những tranh chấp liên quan đến đất đai vốn chiếm gần 90% các vụ khiếu kiện.
 
Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 là dự án luật được chuẩn bị rất công phu trên kết quả tổng kết Luật Đất đai năm 2003 và những nghiên cứu phù hợp, đồng thời thể chế hóa đầy đủ quan điểm định hướng theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương, thể theo ý chí, nguyện vọng của nhân dân. Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 đã hạn chế được những tồn tại của Luật Đất đai năm 2003 với những điểm mới hết sức quan trọng và phù hợp với thực tiễn. So với Luật Đất đai 2003, Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 có 14 chương với 212 điều, tăng 7 chương và 66 điều với 11 điểm mới nổi bật.
 
Có thể nhận thấy, Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 đã thể hiện rõ quan điểm của Đảng, khẳng định quyền của Nhà nước và quan tâm sâu sát tới quyền và lợi ích của tầng lớp nhân dân. Điển hình như việc giao đất nông nghiệp chỉ có thời hạn 20 năm, nay tăng lên 50 năm là tạo điều kiện cho người dân gắn bó với đồng ruộng, yên tâm sản xuất. Trong việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất cũng được quy định cụ thể, chi tiết hơn khi dùng tới 2 mục, 21 điều để quy định. Những quy định đều rất cụ thể, chi tiết và sát thực với người được giao quyền sử dụng đất. Điển hình như việc quy định cụ thể về nguyên tắc bồi thường về đất: Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu đủ điều kiện thì được bồi thường bằng việc giao đất mới có cùng mục đích sử dụng với loại đất bị thu hồi, nếu không có đất thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi. Các trường hợp được bồi thường cũng được bổ sung và giá đất bồi thường được xác định theo mục đích sử dụng đất tại thời điểm có quyết định thu hồi đất.
 
Người dân yên tâm sản xuất khi đất nông nghiệp được giao 50 năm
Người dân yên tâm sản xuất khi đất nông nghiệp được giao 50 năm
 
Trong Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 cũng bổ sung các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất như: Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, hộ gia đình là dân tộc thiểu số ở những nơi có kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, sử dụng đất để xây nhà ở xã hội… Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 cũng đã dành 1 chương, 12 điều để quy định về giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo và xử lý vi phạm về đất đai. Trong đó quy định về giám sát của các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, của công dân đối với việc quản lý và sử dụng đất đai, hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý và sử dụng đất đai. Quy định về thanh tra chuyên ngành đất đai, quy định về thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai, giải quyết khiếu nại, khiếu kiện về đất đai, giải quyết về tố cáo đất đai, xử lý đối với người có hành vi vi phạm phát luật về đất đai, trách nhiệm của Chủ tịch UBND các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm về quản lý và sử dụng đất đai… Những quy định cụ thể đó sẽ góp phần hạn chế những sai phạm trong quản lý và sử dụng đất đai, từ đó sẽ tránh những khiếu kiện, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.
 
Để Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 đi vào thực tiễn tại Nghệ An, ngay từ những ngày đầu năm 2014, Sở TN&MT tỉnh đã tổ chức tập huấn cho các cán bộ làm công tác tài nguyên môi trường cấp tỉnh và cấp huyện, thành, thị, các sở, ban, ngành liên quan. Trong thời gian tới sẽ tổ chức tập huấn Luật Đất đai sửa đổi năm 2013 đến cán bộ cơ sở và từng bước tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân để Luật Đất đai sớm đi vào cuộc sống.
.

Ngọc Hùng