Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201402/7-dieu-kien-phat-hanh-xuat-ban-pham-dien-tu-451170/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201402/7-dieu-kien-phat-hanh-xuat-ban-pham-dien-tu-451170/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
7 điều kiện phát hành xuất bản phẩm điện tử - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 14/02/2014, 15:48 [GMT+7]

7 điều kiện phát hành xuất bản phẩm điện tử

Chính  phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện  pháp thi hành Luật xuất bản, trong đó quy định điều kiện hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.
 
Theo đó, có 7 điều kiện về thiết bị, công nghệ để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử quy định tại Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 45 Luật xuất bản gồm:
 
1- Có máy chủ đặt tại Việt Nam, máy tính và các thiết bị khác phục vụ mục đích xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trên mạng internet.
 
2- Có thiết bị, phần mềm phục vụ việc thiết kế, dàn trang, ghi dữ liệu trên các phương tiện điện tử.
 
3- Có thiết bị truyền phát xuất bản phẩm điện tử được số hóa sau khi được biên tập, định dạng và được lưu trữ trên các phương tiện điện tử.
 
4- Có đường truyền kết nối Internet được đăng ký hợp pháp để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trên mạng internet.
 
5- Có thiết bị, giải pháp kỹ thuật để thống kê, quản lý số lượng xuất bản phẩm điện tử đã được xuất bản, phát hành.
 
6- Có hệ thống lưu trữ đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật để lưu trữ các xuất bản phẩm điện tử đã xuất bản, phát hành; xuất bản phẩm điện tử được lưu trữ phải bảo đảm yêu cầu về tính xác thực, toàn vẹn, an toàn thông tin, có khả năng truy cập ngay từ khi được tạo lập.
 
7- Có chứng thư số hợp pháp theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn đối với xuất bản phẩm điện tử.
 
Nhân lực kỹ thuật để điều hành, quản lý quá trình xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử phải được đào tạo về công nghệ thông tin và có thâm niên công tác trong lĩnh vực công nghệ thông tin ít nhất 1 năm; có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ trình độ vận hành, quản lý thiết bị, giải pháp kỹ thuật quy định để xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.
 
3 trường hợp bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử:
 
Nghị định nêu rõ, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân đình chỉ việc xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử để chấn chỉnh hoặc khắc phục nguyên nhân trong 3 trường hợp.
 
Thứ nhất, không duy trì đủ các điều kiện hoạt động xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử trong quá trình hoạt động.
 
Thứ hai, không thực hiện đúng quy định về trách nhiệm của nhà xuất bản và cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia xuất bản, phát hành xuất bản phẩm điện tử.
 
Thứ ba, không chấp hành các biện pháp quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động xuất bản.
 
Trường hợp nhà xuất bản, tổ chức, cá nhân phát hành xuất bản phẩm điện tử không chấn chỉnh hoặc không khắc phục đối với trường hợp quy định nêu trên thì phải chấm dứt hoạt động theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.
.

Chinhphu