Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201301/25960-can-bo-tu-phap-ho-tich-khong-con-phai-kiem-nhiem-392791/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/dien-dan-phap-luat/201301/25960-can-bo-tu-phap-ho-tich-khong-con-phai-kiem-nhiem-392791/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch không còn phải kiêm nhiệm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Năm, 31/01/2013, 08:53 [GMT+7]
25960

Cán bộ Tư pháp - Hộ tịch không còn phải kiêm nhiệm

Các Bộ, ngành, địa phương cần kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực làm công tác tư pháp, pháp chế -  Ảnh minh họa

Phó Thủ tướng yêu cầu trên cơ sở số biên chế được giao, Chủ tịch UBND cấp tỉnh phải quan tâm bố trí cán bộ chuyên trách cho các cơ quan tư pháp địa phương để thực hiện một số lĩnh vực, nhiệm vụ mới được giao như lý lịch tư pháp, bồi dưỡng nhà nước, theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ này; đồng thời, nghiên cứu mở rộng một số lĩnh vực có thể xã hội hóa được nhiều hơn nữa (công chứng, thừa phát lại...).

Kiện toàn nhân lực làm công tác tư pháp, pháp chế

Phó Thủ tướng yêu cầu trong thời gian tới Bộ Tư pháp phải chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành, địa phương tổ chức rà soát và đề xuất giải pháp tổng thể kiện toàn tổ chức bộ máy và nhân lực làm công tác tư pháp, pháp chế; phối hợp các Bộ: Nội vụ, Tài chính và Văn phòng Chính phủ sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành Quyết định về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề cho những người làm công tác pháp chế.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác Tư pháp năm 2013 là nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ pháp luật, công chức có chức danh tư pháp và cán bộ tư pháp cơ sở. Tổ chức thực hiện tốt Đề án “Xây dựng trường Đại học Luật Hà Nội và Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh thành trường trọng điểm về đào tạo pháp luật” và Đề án “Xây dựng Học viện Tư pháp thành trung tâm lớn đào tạo các chức danh tư pháp”, tập trung phát triển 5 Trường Trung cấp Luật đáp ứng tốt các yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt ở Tây Bắc, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và Bắc Trung bộ.

Trong năm qua, công tác đào tạo cán  bộ pháp luật cho cơ sở đã được đẩy mạnh với việc sớm hoàn thành Quy hoạch hệ thống 5 Trường Trung cấp luật tại các khu vực, tạo cơ sở triển khai toàn diện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực pháp luật trên toàn quốc.

Tuy nhiên, một số Bộ, ngành và địa phương vẫn chưa kịp thời đầu tư đúng mức các nguồn lực và công chức cho ngành Tư pháp. Nhiều bộ phận, lĩnh vực công chức tư pháp còn non yếu. Công chức làm công tác pháp chế ở các cơ quan chuyên môn ở UBND cấp tỉnh ở nhiều địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu.


Nguồn: Chinhphu
.