Thứ Sáu, 29/01/2021, 11:10 [GMT+7]

Công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2021

(Congannghean.vn)-Ngày 21/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2021.
 
Mục đích nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác PCCC&CNCH; đẩy mạnh phong trào toàn dân PCCC, xã hội hóa, huy động sức mạnh của toàn xã hội để công tác PCCC&CNCH trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và nhân dân.
Diễn tập phương án chữa cháy với nhiều phương tiện, lực lượng tham gia tại TTTM BigC Vinh
Diễn tập phương án chữa cháy với nhiều phương tiện, lực lượng tham gia tại TTTM BigC Vinh

Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác PCCC&CNCH. Nghiên cứu, đổi mới hình thức, nội dung và phương pháp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật về PCCC&CNCH bảo đảm thiết thực, cụ thể và có sức lan tỏa, có chiều sâu để toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân nhận thức đầy đủ ý thức, trách nhiệm của mình đối với công tác PCCC. Chủ động nắm tình hình, rà soát, điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng công tác PCCC trên địa bàn, kịp thời phát hiện, điều tra, làm rõ các hành vi có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực PCCC để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản, tinh gọn, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực PCCC phát triển gắn với bảo đảm các yêu cầu về PCCC. Thường xuyên rà soát, xây dựng và thực tập các phương án chữa cháy phù hợp thực tế, đặc biệt đối với các phương án huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các sự kiện văn hoá, chính trị, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực lực lượng, phương tiện sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ 24/24 giờ, kịp thời tham gia xử lý có hiệu quả các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn xảy ra...

Trong Kế hoạch, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; các sở, ban, ngành phối hợp thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể được giao. Việc triển khai kế hoạch phải đồng bộ, quyết liệt, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự của địa phương.
.

Chu Minh

.