Thứ Năm, 18/06/2020, 07:22 [GMT+7]
Nghệ An

Giám sát việc triển khai cơ chế, chính sách do HĐND tỉnh ban hành

(Congannghean.vn)-Vừa qua, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An đã làm việc với các sở, ngành liên quan đến việc triển khai thực hiện chính sách do HĐND tỉnh ban hành. Đánh giá cao hiệu quả và tác động tích cực của các chính sách, Thường trực HĐND tỉnh cũng đồng thời chỉ ra một số bất cập, hạn chế cần rút kinh nghiệm để triển khai tốt hơn trong thời gian tới.    
 
Thông qua các buổi làm việc, các sở, ban, ngành đã thẳng thắn đánh giá tính hiệu quả của từng chính sách đối với người dân và các đối tượng thụ hưởng khác, đồng thời làm rõ những nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trên cơ sở đó, kiến nghị UBND tỉnh thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu lực, hiệu quả của các chính sách đã ban hành; kiến nghị HĐND sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các chính sách không còn phù hợp. 
 
Đơn cử như liên quan đến Nghị quyết số 71/2012 ban hành ngày 13/12/2012 của HĐND tỉnh về cơ chế chính sách hỗ trợ xây dựng một số thiết chế văn hóa - thể thao (VH-TT) trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, thông qua giám sát trực tiếp tại một số địa phương và báo cáo của Sở VH-TT cho thấy, chính sách này đã thúc đẩy việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới ở các địa phương và hoàn thành chỉ tiêu về thiết chế VH-TT mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XVIII đề ra. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn 2 nội dung chưa thực hiện được, đó là: Hỗ trợ 50% kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư cho những địa bàn có mật độ dân cư đông đúc không có quỹ đất phải di dời dân để xây dựng nhà văn hóa xã; hỗ trợ 10 triệu đồng/năm cho các hoạt động VH-TT đối với các xã đặc biệt khó khăn và các xã thuộc huyện điểm văn hóa Quỳ Hợp. Liên quan đến công tác quy hoạch và quy mô xây dựng quy hoạch thiết chế VH-TT, đến nay, 100% đơn vị cấp xã và xóm đều có quy hoạch thiết chế VH-TT. Tuy nhiên, tại một số địa phương, quy hoạch vẫn chưa đạt chuẩn về địa điểm, có nơi quy hoạch và xây dựng hết hàng tỉ đồng nhưng không sử dụng. Hiện, tỉnh đang nợ 26 tỉ đồng trong thực hiện chính sách hỗ trợ xây dựng thiết chế VH-TT đối với các địa phương. Thực tế trên đặt ra yêu cầu UBND tỉnh cần phân công rõ trách nhiệm đối với các sở, ngành cấp tỉnh và địa phương cũng như đảm bảo nguồn lực thực hiện. Bên cạnh trách nhiệm của HĐND tỉnh, Sở VH-TT cần đôn đốc, kiểm tra, giám sát thường xuyên để đảm bảo chính sách được thực hiện hiệu quả nhất.
Nội dung hỗ trợ 10 triệu đồng/năm cho các hoạt động văn hóa, thể thao đối với các xã đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 71/2012  của HĐND tỉnh vẫn chưa thực hiện được
Nội dung hỗ trợ 10 triệu đồng/năm cho các hoạt động văn hóa, thể thao đối với các xã đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 71/2012 của HĐND tỉnh vẫn chưa thực hiện được
Trên thực tế, nhiều Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành cách đây nhiều năm đã “lệch” so với thời điểm hiện nay. Đơn cử như việc thực hiện Nghị quyết số 195/2015 của HĐND tỉnh về chế độ hỗ trợ kinh phí trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp đất đai và tranh chấp địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh. Do Nghị quyết ban hành vào năm 2015 nên đến nay, các mức chi hỗ trợ đã không còn phù hợp với tình hình thực tiễn và các quy định hiện hành. Còn với Nghị quyết số 55/2016 của HĐND tỉnh quy định về mức hỗ trợ thường xuyên cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy cho Đội dân phòng giai đoạn 2017 - 2020, từ thực tiễn hoạt động, cơ quan chức năng đề xuất bổ sung đối tượng chính sách được thụ hưởng và mức hỗ trợ cao hơn là 1,5 ngày lương cơ sở, đồng thời đề xuất ban hành nghị quyết mới thay thế Nghị quyết số 55. 
 
Cũng trên cơ sở đánh giá hiệu quả và tác động của các cơ chế chính sách do HĐND tỉnh ban hành, Sở Tài chính đã kiến nghị HĐND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành đánh giá lại các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành có hiệu lực trong giai đoạn 2015 - 2019 có thời hạn đến 2020 để xem xét phương án điều chỉnh cho giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó đặc biệt chú trọng xem xét về khả năng cân đối nguồn lực khi ban hành các chính sách, chế độ hỗ trợ đặc thù từ ngân sách địa phương cho các ngành, địa phương và đơn vị trên địa bàn tỉnh.
 
Trên thực tế, qua giám sát tại các địa phương và các sở, ngành cho thấy, một số nghị quyết của HĐND tỉnh không triển khai thực hiện, một số nghị quyết thực hiện được một phần, nhiều chính sách còn manh mún nên hiệu quả, tác động chưa cao. Do vậy, Sở Tài chính cần phối hợp với các sở, ngành, địa phương nghiên cứu, rà soát nội dung của từng nghị quyết. Nếu nghị quyết nào không có hiệu lực, hiệu quả trong thực tế, đề xuất UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh nhằm tập trung nguồn lực cho các chính sách theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, tạo thuận lợi trong công tác quản lý, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
.

Thùy Dương