Thứ Ba, 06/08/2019, 07:56 [GMT+7]

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng

(Congannghean.vn)-Trong 6 tháng đầu năm 2019, công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN) đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan, tổ chức lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả; qua đó góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân vào cơ quan công quyền.

Việc thực hiện cơ chế “một cửa” và công khai thủ tục hành chính tại nhiều địa phương đã góp phần phòng ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực
Việc thực hiện cơ chế “một cửa” và công khai thủ tục hành chính tại nhiều địa phương đã góp phần phòng ngừa tham nhũng trên nhiều lĩnh vực

Thời gian qua, công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về PCTN gắn với cải cách hành chính và tiếp tục đẩy mạnh việc học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đặc biệt, việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch hoạt động của cơ quan, tổ chức cũng như trong các lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, mua sắm công và xây dựng cơ bản; tài chính ngân hàng… được triển khai một cách đồng bộ, hiệu quả. 100% cơ quan, đơn vị đã ban hành, sửa đổi các quy định về chế độ định mức, tiêu chuẩn về chỉ tiêu tài chính và sử dụng tài sản công trong hoạt động của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời điều chỉnh và quy định chặt chẽ, cụ thể về định mức xăng xe, sử dụng điện nước, điện thoại, phương tiện giao thông...

Theo đó, quy chế chi tiêu nội bộ cơ bản chấp hành đúng chế độ tiêu chuẩn định mức quy định. Để công tác PCTN đạt hiệu quả cao, UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những lĩnh vực “nhạy cảm”, dễ xảy ra sai phạm. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh đã triển khai 118 cuộc thanh tra hành chính tại 278 đơn vị. Qua đó, phát hiện 153 đơn vị vi phạm với số tiền vi phạm và kiến nghị xử lý hơn 9 tỉ đồng; đã thu hồi về ngân sách gần 4,5 tỉ đồng. Toàn ngành cũng đã thực hiện 490 cuộc thanh tra chuyên ngành 4.231 cá nhân, tổ chức; qua đó ban hành 1.372 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.177 cá nhân và 195 tổ chức với số tiền xử phạt hơn 5,2 tỉ đồng.

Liên quan đến công tác kiểm soát, thu chi ngân sách, Cục Thuế tỉnh đã tiến hành thanh, kiểm tra tại 628 đơn vị; qua đó phát hiện sai phạm và kiến nghị truy thu, truy hoàn, xử phạt 94,7 triệu đồng, thu hồi về ngân sách Nhà nước 86 triệu đồng. Về công tác điều tra, truy tố và xét xử, cơ quan điều tra các cấp trong tỉnh đã thụ lý điều tra 7 vụ, 27 bị can; Viện kiểm sát nhân dân 2 cấp thụ lý giải quyết 3 vụ, 12 bị can; tòa án nhân dân các cấp thụ lý xét xử sơ thẩm 1 vụ, 2 bị cáo. Qua công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, phát hiện đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 49,9 tỉ đồng và 291.476 m2 đất, trong đó đã thu hồi 692,9 triệu đồng.

Về công tác thanh, kiểm tra trách nhiệm, toàn ngành thanh tra đã thực hiện 35 cuộc thanh tra công vụ, thanh tra trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và PCTN tại 55 đơn vị. Qua đó, phát hiện 14 đơn vị vi phạm; kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 83 tổ chức và 313 cá nhân có vi phạm trong thực thi nhiệm vụ công vụ.

Có thể khẳng định, công tác PCTN thời gian qua đạt nhiều kết quả quan trọng là nhờ việc phát huy tối đa vai trò, trách nhiệm của cả xã hội trong công tác này. Trong đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thường xuyên quan tâm công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại tố cáo của công dân; Ban Thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng có vai trò giám sát cán bộ công chức thực hiện Pháp lệnh dân chủ cơ sở, giám sát các chương trình, dự án, việc quản lý đất đai, các chính sách KT-XH. Theo đó, các Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 676 việc, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, xử lý 399 vụ việc; Ban giám sát đầu tư cộng đồng đã giám sát 796 dự án đầu tư, phát hiện kiến nghị cấp có thẩm quyền, các chủ đầu tư khắc phục 279 dự án có dấu hiệu vi phạm.

Thực tế cho thấy, tuy đã đạt được những kết quả bước đầu song một số giải pháp trong công tác PCTN vẫn chưa mang lại hiệu quả cao như việc thực hiện quy định về tặng quà và nhận quà; việc chuyển đổi vị trí công tác vẫn có nhiều khó khăn, vướng mắc. Tài sản bị thiệt hại do tham nhũng thu hồi đạt tỉ lệ thấp, thiệt hại về đất đai do tham nhũng chưa thu hồi được…

Để nâng cao hiệu quả công tác PCTN thời gian tới, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 4702 ngày 8/7/2019, yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị, địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành, thị đề cao trách nhiệm nêu gương, tăng cường trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, kỷ luật, kỷ cương hành chính thuộc phạm vi quản lý Nhà nước được giao. Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ; đảm bảo giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân và doanh nghiệp…

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đổi mới công nghệ quản lý; nâng cao chất lượng công tác đối thoại với người dân, doanh nghiệp theo hướng thực chất, cầu thị…

.

Thùy Dương

.