Thứ Hai, 15/07/2019, 08:45 [GMT+7]

Các nhà máy thủy điện phải đảm bảo an toàn cho vùng hạ du

(Congannghean.vn)-Nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du, UBND tỉnh ban hành Công văn số 4650/UBND-CN, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý vận hành các nhà máy thủy điện trong mùa mưa lũ năm 2019.
Việc xả nước các hồ thủy điện cần tuân thủ nghiêm ngặt       quy trình, quy định, đảm bảo tính mạng và tài sản            người dân vùng hạ du
Việc xả nước các hồ thủy điện cần tuân thủ nghiêm ngặt quy trình, quy định, đảm bảo tính mạng và tài sản người dân vùng hạ du
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu chủ sở hữu đập, hồ chứa các nhà máy thủy điện đã vận hành tổ chức triển khai đầy đủ các nhiệm vụ theo nội dung đã được quy định và được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo Quy trình vận hành hồ chứa đơn hồ và liên hồ. Trước khi vận hành cửa van đập tràn từ trạng thái đóng hoàn toàn trước mỗi trận lũ phải thông báo ít nhất trước 4 giờ đến UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan để chỉ đạo chống lũ cho vùng hạ du, chủ động phòng tránh thiệt hại có thể xảy ra. Trường hợp xảy ra tình huống bất thường hoặc sự cố phải triển khai ngay các biện pháp ứng phó kịp thời; đồng thời báo cáo UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan để kịp thời phối hợp, triển khai giải pháp ứng phó phù hợp để hạn chế thiệt hại do lũ lụt. Trước khi xả lũ khẩn cấp để đảm bảo an toàn công trình đầu mối phải báo cáo UBND tỉnh, các đơn vị, địa phương liên quan nơi xây dựng nhà máy và vùng hạ du đập để kịp thời phối hợp, ứng phó cần thiết.
 
UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các Sở NN&PTNT, TN&MT, GTVT, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Cục Quản lý đường bộ II và UBND các huyện có các nhà máy thủy điện xây dựng trên địa bàn kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành hồ chứa, đảm bảo an toàn đập các nhà máy thủy điện, trong đó, cần quan tâm đến nhà máy có vùng hạ du tập trung nhiều khu dân cư. Kết quả kiểm tra báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/7/2019.
.

Đ.T

.