Thứ Sáu, 19/07/2019, 08:06 [GMT+7]

Ban hành 15 văn bản QPPL trong tháng 6/2019

Theo Thông cáo báo chí của Bộ Tư pháp, trong tháng 6/2019, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành 15 văn bản quy phạm pháp luật, gồm 11 Nghị định của Chính phủ và 4 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Trong đó, ngày 6/6/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 49/2019/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật công an nhân dân. Nghị định gồm 5 chương, 18 điều, quy định: Tiền lương và thời gian công tác để hưởng chế độ; chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ thôi phục vụ trong công an nhân dân, hy sinh, từ trần; chế độ, chính sách đối với công nhân công an; kéo dài hạn tuổi phục vụ của sĩ quan công an nhân dân.
 
Nghị định số 52/2019/NĐ-CP ngày 14/6/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đặc xá gồm 3 chương, 10 điều, quy định chi tiết Điều 11, Điều 19, khoản 1 Điều 21 Luật đặc xá, cụ thể: Thực hiện Quyết định về đặc xá; các điều kiện của người được đề nghị đặc xá; hồ sơ đề nghị đặc xá; thực hiện Quyết định đặc xá với người nước ngoài;...
 
Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định quy định chi tiết các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh, cơ quan, tổ chức khác và cá nhân có liên quan trong công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, cụ thể: Nguyên tắc thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; xây dựng, quản lý, duy trì, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu pháp luật; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 
Nghị định số 57/2019/NĐ-CP ngày 26/6/2019 được ban hành nhằm ban hành Biểu thuế xuất khẩu ưu đãi, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt để thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương giai đoạn 2019 - 2022; thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về Chương trình hành động thực thi Hiệp định CPTPP.
 
Ngày 26/6/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 22/2019/QĐ-TTg về thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm nông nghiệp. Quyết định này quy định về: Đối tượng bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; mức hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; rủi ro được bảo hiểm được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; địa bàn được hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp; thời gian hỗ trợ phí bảo hiểm nông nghiệp.
.

Nguồn: Chí Kiên/Chinhphu.vn

.