Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201903/thuc-hien-chi-thi-17-ve-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-tranh-ne-nang-trong-phe-binh-tu-phe-binh-va-xu-ly-vi-pham-842903/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201903/thuc-hien-chi-thi-17-ve-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-hanh-chinh-tranh-ne-nang-trong-phe-binh-tu-phe-binh-va-xu-ly-vi-pham-842903/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Tránh nể nang trong phê bình, tự phê bình và xử lý vi phạm - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Bảy, 09/03/2019, 09:27 [GMT+7]
Thực hiện Chỉ thị 17 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính

Tránh nể nang trong phê bình, tự phê bình và xử lý vi phạm

 

(Congannghean.vn)-Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 17 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực; đặc biệt là ý thức đạo đức công vụ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tuy nhiên, thực tiễn cũng đặt ra nhiều yêu cầu cần quan tâm giải quyết như tình trạng nể nang trong phê bình, tự phê bình và xử lý vi phạm.

Công an Nghệ An chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường xuống cơ sở làm thủ tục cấp CMND miễn phí cho người dân
Công an Nghệ An chú trọng nâng cao đạo đức công vụ, tăng cường xuống cơ sở làm thủ tục cấp CMND miễn phí cho người dân
Một trong những điểm sáng trong quá trình thực hiện Chỉ thị 17 là việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách công vụ được nhiều cơ quan, đơn vị chú trọng. Đơn cử như việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, trụ sở làm việc và trên cổng, trang thông tin điện tử; tổ chức rà soát, công bố bộ thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian xử lý công việc. Liên quan đến đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong quá trình thực thi nhiệm vụ cũng được nâng cao. Nhờ đó, mức độ hài lòng của người dân vào cơ quan công quyền ngày càng cải thiện.
 
Nhằm nâng cao chất lượng thực thi công vụ, quá trình thực hiện Chỉ thị 17 tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đã xuất hiện nhiều mô hình hay, những cách làm sáng tạo. Đi liền với đó là nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy với công việc; được nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào bộ máy công quyền. Một trong nhiều cách làm hay phải kể đến là việc Đảng ủy thị trấn Con Cuông, huyện Con Cuông thành lập các tổ trực ban để theo dõi việc tuân thủ giờ giấc làm việc, đạo đức công vụ và văn hóa công sở của cán bộ, công chức; qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, nâng cao đạo đức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đồng thời xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao hơn trong nội bộ cơ quan. Hay như các hội thi tạo được sức hút rộng rãi như hội thi “Tuổi trẻ Công an nhân dân với văn hóa ứng xử”, phong trào “Ngày thứ 7, chủ nhật vì dân”... trong Công an Nghệ An; hội thi “Nét đẹp văn hóa công sở” do huyện Tân Kỳ tổ chức; cuộc thi viết đề xuất sáng kiến, giải pháp về cải cách thủ tục hành chính của Công đoàn Viên chức Nghệ An…
 
Thực hiện Chỉ thị 17, một nội dung khác cũng được quan tâm thực hiện là công tác kiểm tra, giám sát; trong đó chú trọng việc kiểm tra, giám sát vai trò người đứng đầu, cán bộ chủ chốt; trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vi phạm. Đến nay, hơn 1.000 lượt kiểm tra tại 754 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện. UBND tỉnh thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát tại 8 sở, ngành, 21 huyện, thành, thị và hơn 50 phường, xã, thị trấn; Sở Nội vụ thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát tại 15 cơ quan, đơn vị và 30 đơn vị cơ sở. Theo đó, trong 5 năm qua, toàn tỉnh có 2 tập thể, 247 cá nhân bị xử lý kỷ luật dưới các hình thức cách chức, cảnh cáo, khiển trách và hạ loại, kiểm điểm, nhắc nhở. 
 
Theo đánh giá của đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Một hạn chế trong quá trình thực hiện Chỉ thị 17 là tình trạng nể nang trong phê bình, tự phê bình và xử lý vi phạm. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, yêu cầu quan trọng là tăng cường các giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính theo hướng tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định về tiêu chí cải cách thủ tục hành chính, chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ, vai trò nêu gương của người đứng đầu, lãnh đạo chủ chốt. Đồng thời có cơ chế động viên, khuyến khích kịp thời, phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị.
 
Theo đó, hàng năm, tiêu chí thực hiện Chỉ thị 17 được các đơn vị, địa phương đưa vào đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân; gắn nội dung kiểm tra, giám sát Chỉ thị 17 vào chương trình kiểm tra, giám sát thường xuyên của cấp ủy và ủy ban kiểm tra cùng cấp; đồng thời, phối hợp thành lập các đoàn liên ngành tổ chức kiểm tra, giám sát định kỳ, đột xuất; ban hành chế tài xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện tốt những yêu cầu, nhiệm vụ nói trên có vai trò vô cùng quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, quốc phòng - an ninh của tỉnh. Quan trọng hơn cả, việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trở thành việc làm tự thân của mỗi cán bộ đảng viên, công chức viên chức, hướng tới xây dựng bộ máy công quyền tiến bộ, hết lòng vì nhân dân phục vụ.
.

Thùy Dương

.