Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201901/trinh-quoc-hoi-luat-sua-mot-so-luat-de-thuc-thi-hiep-dinh-cptpp-vao-thang-5-2019-833217/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201901/trinh-quoc-hoi-luat-sua-mot-so-luat-de-thuc-thi-hiep-dinh-cptpp-vao-thang-5-2019-833217/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Trình Quốc hội 'Luật sửa một số luật để thực thi Hiệp định CPTPP' vào tháng 5-2019 - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 08/01/2019, 14:40 [GMT+7]

Trình Quốc hội 'Luật sửa một số luật để thực thi Hiệp định CPTPP' vào tháng 5-2019

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản 12477/VPCP-QHQT gửi các Bộ: Công Thương, NN&PTNT, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư về hoàn thiện Kế hoạch thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).
 
Theo đó, về cơ bản, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với nội dung báo cáo của Bộ Công Thương tại văn bản số 10069/BCT-ĐB ngày 11-12-2018 về xây dựng Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP và Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP.
 
Đối với việc xây dựng “Luật sửa một số luật để thực thi Hiệp định CPTPP”, Thủ tướng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ: NN&PTNT, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp và các bộ, ngành, cơ quan liên quan xây dựng “Luật sửa một số luật để thực thi Hiệp định CPTPP” để trình Quốc hội cho phép thực hiện theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp tháng 5-2019.
 
Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công Thương đưa vào nội dung Kế hoạch thực hiện Hiệp định CPTPP nội dung: Về việc gia nhập các Công ước của Tổ chức Lao động quốc tế (Công ước 98 về áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể, Công ước 105 về xóa bỏ lao động cưỡng bức và Công ước 87 về quyền tự do của hiệp hội), thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định 2528/QĐ-TTg ngày 31-12-2015.
.

Nguồn: CAND

.