Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201702/phan-cong-phan-cap-trach-nhiem-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-ubnd-cap-huyen-chiu-trach-nhiem-quan-ly-an-toan-lao-dong-tat-ca-cac-cong-trinh-tren-dia-ban-721772/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//phap-luat/201702/phan-cong-phan-cap-trach-nhiem-quan-ly-chat-luong-cong-trinh-ubnd-cap-huyen-chiu-trach-nhiem-quan-ly-an-toan-lao-dong-tat-ca-cac-cong-trinh-tren-dia-ban-721772/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
UBND cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý an toàn lao động tất cả các công trình trên địa bàn - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Hai, 06/02/2017, 16:32 [GMT+7]
Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý chất lượng công trình

UBND cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý an toàn lao động tất cả các công trình trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Đó là một trong những nội dung liên quan về Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Nghệ An (thay thế Quyết định 68/2013/QĐ.UBND) vừa được UBND tỉnh ban hành tại Quyết định 23/QĐ.UBND ngày 20/1/2017.

Quy định phân công, phân cấp nhằm tránh chồng chéo trong quản lý Nhà nước đối với các công trình xây dựng - Ảnh minh họa
Quy định phân công, phân cấp nhằm tránh chồng chéo trong quản lý Nhà nước đối với các công trình xây dựng - Ảnh minh họa

Theo quyết định này, Sở Xây dựng là cơ quan chủ trì quản lý Nhà nước toàn diện về công tác quản lý chất lượng công trình (gồm tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, xử lý theo thẩm quyền) và thẩm định thiết kế xây dựng công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định của pháp luật về xây dựng và phân cấp quản lý của UBND tỉnh; đồng thời thực hiện quản lý chất lượng công trình chuyên ngành; kiểm tra công tác nghiệm thu quá trình thi công xây dựng và hoàn thành; tổ chức giám định công trình xây dựng khi được yêu cầu; hướng dẫn giải quyết tranh chấp các công trình xây dựng chuyên ngành theo phân cấp; kiểm tra việc thực hiện công tác bảo trì và đánh giá sự an toàn chịu lực và an toàn vận hành đối với công trình.

Cùng với đó, các sở: Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương có trách nhiệm quản lý Nhà nước theo quy định tại Nghị định 46/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. Cụ thể: Sở Giao thông Vận tải gồm các công trình đường bộ, công trình đường sắt, công trình cầu, hầm, đường thủy nội địa, hàng hải, hàng không; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn gồm các công trình thủy lợi, công trình đê điều, công trình chăn nuôi, trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thủy sản và các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn khác; Sở Công thương gồm các công trình sản xuất vật liệu xây dựng, công trình luyện kim và cơ khí chế tạo, công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công trình dầu khí, công trình năng lượng, công trình hóa chất, công trình sản phẩm phân bón, vật liệu nổ công nghiệp và công trình công nghiệp nhẹ...

Ngoài ra, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam có trách nhiệm tổ chức quản lý, kiểm tra định kỳ, thẩm định thiết kế, kiểm tra công tác nghiệm thu… đối với các công trình xây dựng do Ban làm chủ đầu tư và chịu trách nhiệm theo phân cấp.

Bên cạnh đó, UBND cấp huyện, thành, thị có trách nhiệm đối với công trình do UBND huyện, thành, thị làm chủ đầu tư và quyết định đầu tư trên địa bàn, trong đó có chức năng kiểm tra thường xuyên, định kỳ, đột xuất việc tuân thủ quy định pháp luật về xây dựng, đảm bảo an toàn lao động, môi trường lao động đối với tất cả công trình đầu tư xây dựng trên địa bàn (không phân biệt nguồn vốn và chủ đầu tư).

.

Xuân Thống

.