Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi/201601/huyen-thanh-chuong-tinh-nghe-an-no-luc-vuot-kho-xay-dung-nong-thon-moi-658659/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi/201601/huyen-thanh-chuong-tinh-nghe-an-no-luc-vuot-kho-xay-dung-nong-thon-moi-658659/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Nỗ lực vượt khó, xây dựng nông thôn mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Sáu, 22/01/2016, 09:41 [GMT+7]
Huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Nỗ lực vượt khó, xây dựng nông thôn mới

(Congannghean.vn)-Thanh Chương (Nghệ An) là huyện có diện tích rộng, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với sự nỗ lực vượt khó, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần làm đổi thay diện mạo của địa phương.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng NTM, cấp ủy Đảng và chính quyền huyện Thanh Chương xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, mang tính quyết định đến tiến độ xây dựng NTM. Vì thế, Ban chỉ đạo NTM của huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tổ chức tuyên truyền về chương trình bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng.

Theo đó, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ huyện đã tập trung tuyên truyền, vận động hội viên tham gia đóng quỹ làm đường giao thông, giao thông nội đồng, hiến đất, tài sản, xây dựng hố rác thải hai ngăn tại gia… Huyện đoàn chỉ đạo các cơ sở đẩy mạnh vận động ĐVTN tích cực tham gia xây dựng NTM tại địa phương.

Trụ sở UBND các xã tại Thanh Chương đang được đầu tư xây dựng mới
Trụ sở UBND các xã tại Thanh Chương đang được đầu tư xây dựng mới

Trên cơ sở bám sát nhiệm vụ chương trình MTQG về xây dựng NTM, trong năm 2015, Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện đã sản xuất 135 tin, 56 bài về kết quả xây dựng NTM. Nhờ vậy, công tác tuyên truyền về chương trình NTM trên địa bàn huyện trong thời gian qua đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, ngành về ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào. Qua đó, trong nhân dân đã xuất hiện nhiều cách làm hiệu quả, góp phần đẩy nhanh quá trình “cán đích” NTM.

Trong năm 2015, toàn huyện đã huy động được 280,642 tỉ đồng để xây dựng NTM. Trong đó, từ đầu năm đến ngày 30/10/2015, đã huy động được 718,1 tỉ đồng. Phần lớn số tiền này dùng để đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng nông thôn, chủ yếu là các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, trung tâm văn hóa xã, nhà văn hóa thôn…

Trong thời gian qua, huyện đã chỉ đạo tiến hành việc cắm mốc trên các trục đường giao thông nông thôn, làm đường giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, kết hợp với kiên cố hóa kênh mương. Bên cạnh đó, công tác phát triển giáo dục, y tế, bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo. Trong năm 2015, huyện có thêm 8 trường đạt chuẩn quốc gia. Cơ sở vật chất văn hóa cũng được chú trọng đầu tư, tổng số xã có trụ sở UBND đạt chuẩn tiêu chí NTM là 19/39 xã.

Từ khi triển khai chương trình đến nay, đã xây mới 11 nhà văn hóa xã, 14 cổng chào và một số công trình khác… Trung tâm Y tế xã được tăng cường đầu tư, cải thiện cả về cơ sở vật chất lẫn năng lực của đội ngũ cán bộ, nhân viên. Ngoài ra, công tác đào tạo nghề, nâng cao thu nhập cho người dân cũng được chú trọng. Theo đó, các địa phương trong huyện đã tập trung vào các ngành nghề là thế mạnh của từng vùng như nghề mộc, làm bún bánh, làm hương… Hiện nay, trên địa bàn có 8 làng nghề hoạt động có hiệu quả, hàng năm giải quyết việc làm cho 1.000 lao động, góp phần xóa đói giảm nghèo, tăng thu nhập cho người dân.

Sự nỗ lực của chính quyền các cấp và nhân dân trong thời gian qua đã thu được những kết quả đáng ghi nhận. Tính đến thời điểm này, bình quân số tiêu chí NTM đạt được là 13,23 tiêu chí/xã. Trong đó, năm 2015, bình quân số tiêu chí tăng thêm là 1,43 tiêu chí/xã, có 8 xã đạt 19/19 tiêu chí.

Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào xây dựng NTM ở huyện Thanh Chương còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như: Thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp, giá cả các mặt hàng chưa ổn định; các doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn còn ít, thu nhập của người dân ở nông thôn tăng nhưng đời sống vẫn chưa được cải thiện rõ rệt, việc huy động nội lực trong việc xây dựng đường giao thông nông thôn trên địa bàn còn nhiều hạn chế…

Để phát huy những kết quả đã đạt được và giải quyết những vướng mắc, khó khăn nói trên, huyện Thanh Chương đang tập trung huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, con em sống xa quê hương và các doanh nghiệp...; đồng thời tranh thủ tối đa các nguồn lực của TW và tỉnh nhằm phấn đấu đến cuối năm 2016, có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM. Để đạt được mục tiêu này, huyện đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp như: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phong trào thi đua xây dựng NTM; vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tham gia học nghề … Tiếp tục phát huy sức mạnh nội lực trong nhân dân, đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án, phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động các nguồn lực để xây dựng địa phương ngày càng giàu mạnh.

.

Bảo Ngọc

.