Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi/201202/18627-duc-thanh-vuot-kho-xay-dung-nong-thon-moi-398713/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi/201202/18627-duc-thanh-vuot-kho-xay-dung-nong-thon-moi-398713/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Đức Thành vượt khó xây dựng Nông thôn mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Chủ Nhật, 26/02/2012, 15:21 [GMT+7]
18627

Đức Thành vượt khó xây dựng Nông thôn mới

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2011, bên cạnh mặt thuận lợi do tác động tích cực của đà phục hồi kinh tế trong nước, từ những tháng đầu năm, đã xuất hiện một số khó khăn như: Giá cả thị trường có xu hướng tăng, lãi suất vay vốn cao, thiếu điện, cắt điện luân phiên trên diện rộng, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi diễn biến phức tạp..., đã làm sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn và ảnh hưởng đến đời sống nhân dân.
 
Trước tình hình đó, UBND xã đã bám sát các chủ trương, giải pháp của, Đảng uỷ và HĐND xã, thường xuyên theo dõi diễn biến tình hình, đề ra các giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, hiệu quả; cùng với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong xã, nên đã đạt được kết quả khá tích cực. Đó là:Tổng giá trị tăng thêm theo giá cố định 1994 đạt 21 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 11.5%( cao hơn năm 2010).
 
Đức Thành là xã thuần về nông nghiệp
 
UBND xã đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành, nhất là động viên nhân dân thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn về vốn tín dụng. Trong năm đã có thêm 01 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động; giá trị cố định theo giá 1994 đạt trên 10.6 tỷ đồng, góp phần đưa sản lượng công nghiệp tăng 14 % so với năm 2010. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp (giá thực tế) ước đạt 16.3tỷ đồng,bằng 104% kế hoạch.
 
Do thực hiện kịp thời, đầy đủ các chính sách an sinh xã hội nên đời sống của đại bộ phận nhân dân ổn định, một bộ phận có bước cải thiện. Năm 2011 tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 26 %, giảm 3 % so với năm 2010 .Số người tham gia bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế tăng, góp phần tích cực vào giảm thiểu thiệt hại và khó khăn cho người tham gia khi gặp rủi ro. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 60 %, tăng 12 % so với năm 2010. Thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về triển khai Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020, UBND xã đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức điều tra, khảo sát nhu cầu học nghề của lao động nông thôn. Năm 2011 tạo điều kiện học nghề cho 167người; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 12%, trong đó đào tạo nghề đạt 12%. Số lao động có việc làm mới ước khoảng 1350 người, trong đó có 119 người đi lao động ở nước ngoài.
 
Ông Nguyễn Văn Hòa - Chủ tịch UBND xã
Một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2011 là tổ chức triển khai thực hiện Đề án 30 của Chính phủ, hiện đang tiếp tục chỉ đạo triển khai Đề án cải cách thủ tục hành chính của xã. Đến nay duy trì và phát huy tốt, góp phần tích cực vào kết quả giải quyết công việc cho doanh nghiệp và người dân, tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tiếp tục góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thiết thực, Công tác quốc phòng - an ninh. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương đã duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tuần tra canh gác, phối hợp tốt. Xây dựng lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng theo quy định. Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân và triển khai nhiệm vụ phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011-2012. Duy trì thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa BCH quân sự với Công an xã theo Quyết định số 107/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
Tập thể UBND, lãnh đạo và các thành viên của UBND xã đã đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức chỉ đạo điều hành và xử lý có hiệu quả các lĩnh vực công tác; bám sát và chỉ đạo thực hiện có kết quả các Nghị quyết của Đảng uỷ, HĐNDxã, bảo đảm sự chỉ đạo điều hành toàn diện, thống nhất, có trọng tâm, trọng điểm và giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn mới phát sinh . Với phương pháp chỉ đạo cụ thể, sâu sát, điều hành quyết liệt, gắn với việc tăng cường kiểm tra giám sát; tập trung chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chương trình phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn năm năm 2006 – 2010. Phối hợp thường xuyên và có hiệu quả với các đoàn thể nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Đời sống người dân ngày càng được nâng cao
 
Quỹ tín dụng Đô Thành bàn biện pháp mở rộng địa bàn,đẩy mạnh huy động vốn và cho vay, theo hướng tập trung vốn cho sản xuất, xuất khẩu. Công tác cải cách hành chính được chỉ đạo sâu sát với một số biện pháp mới như: tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung, loại bỏ những thủ tục hành chính còn rườm rà, kịp thời khắc phục những tồn tại, bất cập để tiếp tục chỉ đạo đăng ký, thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm của người đứng đầu và thực hiện chế độ định kỳ làm việc. Qua đó đã tạo chuyển biến quan trọng về ý thức, tác phong phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp.
 
Năm 2012 là năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2016. Do vậy đòi hỏi cần có sự nỗ lực rất cao của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và nhân dân trong xã, tận dụng tốt mọi cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.
 
Trung tâm xã Đức Thành
 
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Văn Hoà, chủ tịch UBND xã Đức Thành cho biết về tình hình xây dựng NTM đó là hiện đã đánh giá xong các thực trạng về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, hiện tại các tiêu chí về công tác triễn khai trong từng giai đoạn hàng năm là lựa chọn những tiêu chí gần đạt đễ thực hiện trước theo từng phần. Trước mắt là tập trung về tiêu chí xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, củng cố hạ tầng thủy lợi, và kết hợp tập trung đề án chuyển đổi ruộng đất từ ô thửa nhỏ sang ô thửa lớn đó là lấy 3 xóm làm điểm nhửng xóm vùng sâu, vùng trung, vùng cao sau đó để rồi vào năm 2013 chuyển đổi đại trà. Khó khăn nhất vẫn là tập trung đầu tư vốn đối với nhân dân đóng góp 10 % cần phải phân bổ chỉ tiêu hàng năm không thể làm 1 lúc được về 19 tiêu chí 1 lúc.
 
Xã tiếp tục vận động nhân dân và các nguồn lực đầu về vốn để đẩy nhanh tiến độ đầu tư đường giao thông nông thôn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện các kiến nghị qua giám sát của HĐND xã và Mặt trận tổ quốc,các đoàn thể nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả sản xuất nông nghiệp hàng hóa; thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Chủ động ứng phó với mọi diễn biến bất thường của thời tiết và dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
 
Đức Thành cần được hỗ trợ để xây dựng thành công Nông thôn mới
 
Tuy nhiên để thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng nông thôn mới, Đức Thành rất cần được các cấp ngành quan tâm đầu tư hộ trợ về vốn, nhất là những hạng mục công trình đã được phê duyệt góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Thái Sơn
.