Warning: include(/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi/201202/18446-hung-my-chuyen-minh-xay-dung-nong-thon-moi-398845/index.txt): failed to open stream: No such file or directory in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72

Warning: include(): Failed opening '/export/home2/WebData/baocongannghean//kinh-te-xa-hoi/xay-dung-nong-thon-moi/201202/18446-hung-my-chuyen-minh-xay-dung-nong-thon-moi-398845/index.txt' for inclusion (include_path='.:/usr/local/php/lib/php') in /export/home2/WebData/baocongannghean/index.php on line 72
Hưng Mỹ chuyển mình xây dựng Nông thôn mới - Báo Công An Nghệ An điện tử
Thứ Ba, 21/02/2012, 05:39 [GMT+7]
18446

Hưng Mỹ chuyển mình xây dựng Nông thôn mới

Chủ tịch UBND xã Ngô Đức Thu cho biết: Tuy là một xã đồng bằng với lợi thế phụ cận vùng ven Thành phố Vinh nhưng điều kiện phát triển kinh tế xã hội của xã vẫn đang trong tình trạng khó khăn. Đó là việc đối mặt với rét đậm, rét hại, thiên tai dịch bệnh, đời sống nhân dân còn nghèo. Tuy nhiên, bằng sự nỗ lực hết mình của cả hệ thống chính trị, toàn Đảng bộ và nhân dân xã đã thật sự bắt tay vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Đây là chương trình lớn làm thay đổi toàn bộ cục diện của xã nhằm đưa đời sống bà con nhân dân lên một tầm cao mới.
 
Trụ sở UBND xã Hưng Mỹ
 
Qua nghiên cứu 19 tiêu chí của nông thôn mới, bà con nông dân trong xã rất phấn khởi vì các tiêu chí đều hướng tới mục tiêu: Thúc đẩy sản xuất phát triển, xây dựng hạ tầng cơ sở nông thôn, nâng cao đời sống văn hóa cho nông dân; xây dựng làng quê an ninh, trật tự, mọi người sống yên vui. Công tác tuyên truyền, giáo dục đã tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân địa phương.
 
Bước vào năm đầu xây dựng chương trình nông thôn mới, dựa theo đánh giá 19 tiêu chí chỉ tiêu đề ra thì thực tế quả là khó, nhưng cái khó đó không phải không thực hiện được, mà cái khó đó đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho người dân, tận dụng triệt để mọi lợi thế phát huy tối đa hết nội lực, thúc đẩy một nền nông nghiệp mang tính hàng hóa, nâng cao hết sãn lượng trên đơn vị diện tích.
 
Ông Ngô Đức Thu - Chủ tịch UBND xã Đức Mỹ
Nhìn chung kinh tế xã hội có bước chuyển biến tích cực, sản xuất nông nghiệp cơ cấu có hiệu quả hơn và đạt tốc độ tăng trưởng khá, tỷ trọng nông nghiệp giảm dần, tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, nghành nghề, xuất khẩu lao động tăng lên góp phần tạo việc làm tăng thu nhập, xóa đói giảm nghèo nhanh ở nông thôn. Đời sống vật chất tinh thần các khu dân cư được cải thiện rõ nét. Năm 2010 thu nhập bình quân đạt gần 10 triệu đồng/năm, cơ sở hạ tầng ở nông thôn được tăng cường. Cơ bản nhất là các công trình điện, thủy lợi, y tế, giáo dục, giao thông đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn. Có 4 xóm, 1 đơn vị được công nhận đơn vị chuẩn văn hóa, trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, xã đạt chuẫn quốc gia về y tế.
 
Hệ thống chính trị ở xã vững mạnh, Đảng bộ nhiều năm liền đạt trong sạch, vững mạnh chính quyền, mặt trận, các tổ chức đoàn thể đạt xuất sắc, dân chủ cơ sở được phát huy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
 
Hệ thống giao thông và kênh mương ở Hưng Mỹ khá toàn diện
 
Xây dựng nông thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội từng bước hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn với nông nghiệp với phát triển công nghiệp dịch vụ, gắn nông thôn với đô thị. Xây dựng nông thôn dân chủ, ổn định, môi trường sinh thái được bảo vệ, an ninh trật tự được dữ vững, vật chất tinh thần ngày càng được nâng cao.
 
Ban quản lý xã đã hoàn thành điều tra thực trạng hiện trạng về xây dựng nông thôn mới nhưng khó khăn nhất hiện nay đó là về kinh phí đầu tư cho các hạng mục quá lớn, cần sự quan tâm hộ trợ của cấp trên và các thành phần kinh tế doanh nghiệp, đầu tư vào xây dựng hạ tầng kinh tế khoa học kĩ thuật. Phát triển kinh tế xã hội phải gắn với xây dựng chỉnh trang cơ sở hạ tầng phù hợp theo bước hiện đại như: quy hoạch hệ thống công trình điện, trường học, trạm y tế, hệ thống giao thông thủy lợi, bãi rác, nghĩa trang và các công trình văn hóa thiết yếu.
 
Xã đang tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực và hiệu quả của cơ quan hành chính nhà nước, đoàn kết thống nhất cao, phát huy những kết quả đã đạt được, thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra. Đẩy mạnh và hoàn thiện dần các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo lộ trình.
 
Vẫn còn nhiều tuyến đường liên thôn cần nâng cấp
 
Một kinh nghiệm quý báu trong xây dựng nông thôn mới ở Hưng Mỹ là việc tổ chức triển khai một cách quy củ, khoa học. Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới cấp xã được thành lập do chủ tịch UBND xã làm trưởng ban, có qui chế hoạt động và tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thế cho các thành viên.
 
Trên cơ sở mục tiêu của kế hoạch tổng thể, ban quản lý tiến hành xây dựng kế hoạch các chỉ tiêu phấn đấu hàng năm trình UBND huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Phân công bộ phận theo dõi việc tiếp nhận và triển khai các biện pháp nhằm huy động các nguồn lực đóng góp từ bên ngoài để hỗ trợ cho chương trình, ban hành quy chế, phân bổ và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ, tổ chức giám sát và sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí theo định kỳ hàng năm. Thông qua công tác sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện hàng năm và kiến nghị của cộng đồng dân cư, các tổ chức, ban quản l ý xã nghiên cứu, điều chỉnh sửa đổi, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ của đề án cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thái Sơn
.