Thứ Tư, 25/05/2016, 08:51 [GMT+7]

Dòng chữ nhỏ trên biển số xe của Obama có ý nghĩa gì?!

Thông điệp trên biển số xe Tổng thống Obama

Trên biển số hai chiếc limousine của Tổng thống Obama đều có dòng chữ nhỏ “Taxation Without Representation” – tạm dịch, “Đóng thuế nhưng không có quyền bầu cử”.

Đây chính là thông điệp của chính quyền Thành phố Washington D.C phản đối quy chế không cho phép Washington D.C có các đại diện có đầy đủ quyền hạn tại Quốc hội Mỹ.

Hiến pháp Mỹ quy định Washington D.C là thủ đô của Mỹ và hoàn toàn nằm dưới quyền quản lý của Quốc hội Mỹ.

Washington D.C chủ yếu nằm trên phần đất của bang Maryland và Virginia nhưng không thuộc sở hữu của bang nào nên phải chịu quy chế thành phố liên bang - tức cư dân của Washington phải đóng thuế thu nhập như các bang khác của Mỹ.

Do Hiến pháp Mỹ quy định chỉ có các bang của nước Mỹ mới có đại diện tại Hạ viện & Thượng viện Mỹ, nên Washington D.C không có đại diện có quyền bầu cử tại Quốc hội – gồm Hạ viện và Thượng viện, mà chỉ có một đại biểu không có quyền bầu cử trong Hạ viện.

Việc phải đóng thuế đầy đủ như các bang khác nhưng không có người đại diện trong Quốc hội Mỹ khiến các cư dân Washington rất phiền lòng mặc dù họ vẫn có quyền bầu cử Tổng thống.

Đã có rất nhiều kiến nghị của các cơ quan công quyền Washington D.C đòi sửa đổi quy chế để Washington D.C trở thành một bang mới của Mỹ, nhưng tới thời điểm này, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thông qua bất kỳ sửa đổi nào đối với quy chế thành phố liên bang của Washington D.C.

Năm 2000, chính quyền thành phố Washington D.C quyết định chọn “Taxation Without Representation” làm khẩu hiểu vận động cho thành phố có các nghị sĩ được quyền bầu cử tại Quốc hội Mỹ như những bang khác.

Và một trong những cách Chính quyền Washington D.C sử dụng để lan tỏa thông điệp này là in thêm dòng chữ “Taxation Without Representation” trên tất cả các biển số xe đăng ký tại Washington D.C.

Khẩu hiệu “Taxation Without Representation” được sử dụng trước phong trào Cánh mạng Mỹ (trước 1775), do các chính trị gia đòi quyền có đại diện hợp pháp cho các nước bị đô hộ trong hệ thống chính trị của nước Anh.

Xe của các Tổng thống Mỹ đều được đăng ký tại Washington D.C, nhưng Tổng thống có quyền không sử dụng biển số do chính quyền địa phương cung cấp.

Các cơ quan công quyền Washington D.C đã thực hiện rất nhiều chiến dịch vận động các Tổng thống Mỹ sử dụng biển số mang thông điệp của thành phố.

Tổng thống Bill Clinton từng ủng hộ Washington D.C bằng cách sử dụng biển số xe có in thông điệp của thành phố. Nhưng đến khi Tổng thống Bush nhậm chức, ông đã không sử dụng loại biển số đó.

Nhiệm kỳ đầu tiên Tổng thống Obama cũng không sử dụng biển số xe do chính quyền địa phương cấp.

Chỉ sang nhiệm kỳ thứ hai, năm 2013, Obama mới quyết định ủng hộ quyền có người đại diện của Washington D.C tại Quốc hội Mỹ bằng cách cho phép tất cả các xe của Nhà trắng sử dụng biển số có khẩu hiệu “Taxation Without Representation”.

.

TH