Thứ Ba, 23/02/2021, 07:59 [GMT+7]

Ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND

Chiều 22/2, tại Hà Nội, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp về công tác viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin CAND.
 
Dự buổi làm việc có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng Bộ Công an.
 
Thời gian qua, công tác viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin CAND, bên cạnh những thành tích, chiến công đạt được còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức.
 
Tại cuộc họp, với tinh thần làm việc thẳng thắn, khách quan, các đại biểu đã tập trung nhận diện các yêu tố còn tồn tại trong công tác viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin phục vụ công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng CAND; dự báo sát thực tế để đề ra phương hướng, mục tiêu, yêu cầu có ý nghĩa chiến lược, toàn diện trong giai đoạn trung hạn 2021 - 2025 và tầm nhìn dài hạn...
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về công tác viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin.
Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về công tác viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin.
Bày tỏ đồng tình với các nhận định, đánh giá, các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại cuộc họp, phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học - công nghệ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội đất nước thời gian tới, trước yêu cầu hiện đại hóa lực lượng Công an tầm nhìn đến năm 2030 đang đặt ra yêu cầu rất lớn đối với nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, đảm bảo trang thiết bị viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin để làm trụ đỡ vững chắc cho các hoạt động nghiệp vụ, công tác Công an.
 
Đồng thời, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhấn mạnh, việc thực hiện các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin phải tập trung giải quyết các yêu cầu có tính thiết thực nhằm nâng cao chất lượng công tác Công an, phù hợp và đáp ứng với yêu cầu thực tế.
 
“Để thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo TTATXH, đóng góp tích cực vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đối ngoại của đất nước, lực lượng CAND, trong đó có lực lượng kế hoạch, tài chính, viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin và các đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Bộ phải chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo và tổ chức thực hiện, hoàn thành nhiều nhiệm vụ cấp bách, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao.” – Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.
Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.
Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn chú trọng công tác kỹ thuật CAND, trọng yếu là đảm bảo hoạt động thông tin liên lạc thông suốt, bảo mật, ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin phục vụ vào thực tiễn công tác chiến đấu, xây dựng lực lượng, đẩy mạnh hiệu quả hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính CAND.Qua đó, đồng chí Bộ trưởng yêu cầu, thời gian tới, các dự án liên quan đến công tác viễn thông, cơ yếu, công nghệ thông tin phải được đầu tư tập trung, dứt điểm, có quy mô, chiều sâu, tiên tiến; các đơn vị tăng cường hiệp đồng phối hợp, trao đổi thông tin, góp phần tích cực xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại...
.

Nguồn: CAND