Chủ Nhật, 18/08/2019, 07:11 [GMT+7]

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trên địa bàn

(Congannghean.vn)-Đó là yêu cầu của UBND tỉnh tại Kết luận thanh tra số 471/KL-UBND ngày 5/8 về thực hiện trình tự, thủ tục hành chính của 10 dự án trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 
 
Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu, giải quyết thủ tục các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành, thị có liên quan tập trung thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tỉnh uỷ và UBND tỉnh về năm cải cách hành chính; tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cán bộ có vi phạm. Cùng với đó, bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại “Bộ phận một cửa” có trình độ chuyên môn phù hợp để hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp đảm bảo thuận lợi, chuyển đến các cơ quan thẩm định, tham mưu đảm bảo kịp thời; kiện toàn sắp xếp lại đội ngũ tham mưu có trình độ chuyên môn phù hợp, am hiểu pháp luật sâu rộng nhiều lĩnh vực, để tham mưu giải quyết thủ tục hành chính đúng quy định, đảm bảo thời gian.
 
Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường cung cấp, ứng dụng hệ thống một cửa điện tử liên thông và cổng dịch vụ công trực tuyến, hạn chế sự tiếp xúc giữa cán bộ, công chức với người dân, doanh nghiệp; đảm bảo việc nộp hồ sơ phải thực hiện thông qua cơ chế một cửa để tránh tình trạng nhận hồ sơ trực tiếp; chuẩn hoá quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính thực hiện liên thông, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm giữa các đơn vị thụ lý hồ sơ.
.

An Nhiên

.