Chủ Nhật, 27/12/2020, 10:26 [GMT+7]

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân

(Congannghean.vn)-Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về nâng cao chất lượng tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa cho các tân binh tại Lễ giao nhận quân
Lãnh đạo các đơn vị tặng hoa cho các tân binh tại Lễ giao nhận quân
Theo đó, trong những năm qua, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (công tác tuyển quân) luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, sự nỗ lực, cố gắng của hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp nên đã đạt được kết quả tích cực. Các địa phương chủ động thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển quân, đồng thời kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyển quân với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, cơ bản đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, quá trình tổ chức thực hiện vẫn còn những tồn tại hạn chế. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển quân, tại Chỉ thị này, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu cấp uỷ, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp tập trung tuyên truyền, quán triệt thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác tuyển quân.
 
Tiếp tục thực hiện tuyên truyền, quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tuyển quân. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo UBND các cấp, cơ quan chức năng nâng cao trách nhiệm trong tham mưu, triển khai thực hiện công tác tuyển quân đảm bảo đủ số lượng, đúng đối tượng, tiêu chuẩn, thời gian; bao gồm cả các đối tượng đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, con em đồng bào dân tộc thiểu số đang trong độ tuổi gọi nhập ngũ và không để “xã trắng” trong tuyển quân. Trong đó, sức khoẻ loại 1, loại 2 đạt từ 75% trở lên; trình độ đại học, cao đẳng từ 5% trở lên (đối với các huyện miền núi từ 3% trở lên); trình độ trung học phổ thông đạt 65% trở lên; giao quân mỗi địa phương cấp xã có ít nhất từ hai công dân trở lên, ưu tiên những công dân là đảng viên. Tổ chức lễ giao nhận quân an toàn, tiết kiệm, thật sự là ngày hội tòng quân ở địa phương.
 
Các địa phương, đơn vị phối hợp với các đơn vị quân đội thực hiện tốt việc đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ về địa phương; có kế hoạch định hướng đào tạo nghề, chính sách ưu tiên tạo việc làm cho quân nhân xuất ngũ; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng số quân nhân là đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự tạo nguồn cán bộ cơ sở.  Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trong tổ chức triển khai thực hiện công tác tuyển quân, đảm bảo dân chủ, công bằng, công khai, chất lượng, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật với mục tiêu: “Xây dựng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn với nhiệm vụ xây dựng lực lượng dự bị động viên hùng hậu”. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, nâng cao ý thức, vai trò trách nhiệm của công dân hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, bảo vệ Tổ quốc. Thường xuyên củng cố, kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp; quan tâm đầu tư, bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ cho khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sự; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn đội ngũ y, bác sĩ làm nhiệm vụ khám tuyển sức khoẻ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
 
Đảng uỷ Quân sự tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai đồng bộ các bước trong quy trình tuyển quân; thực hiện tốt chủ trương tuyển quân “tròn khâu” với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”. Đảng uỷ Công an tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan Công an các cấp chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai đồng bộ các bước trong quy trình tuyển quân. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cũng yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm những công dân vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời xử lý những tổ chức, cá nhân lợi dụng quyền hạn, chức trách được giao gây phiền hà, tiêu cực trong tuyển quân…
.

TUỆ TRANG (tổng hợp)

.