Thứ Ba, 22/12/2020, 16:10 [GMT+7]

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

(Congannghean.vn)-Ngay sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 -2025, Nghệ An đã tập trung học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết, nhằm tạo sự thống nhất về ý chí và hành động; đồng thời, triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Các ngành, doanh nghiệp, đơn vị gấp rút triển khai,  nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Các ngành, doanh nghiệp, đơn vị gấp rút triển khai, nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội
Vào trung tuần tháng 10/2020, tại TP Vinh đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025. Với khẩu hiệu hành động “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, chủ động đổi mới sáng tạo, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững”, Đại hội đã thống nhất và dành thời gian thảo luận, thông qua nhiều nội dung quan trọng, trong đó xác định rõ mục tiêu, phương hướng phát triển tỉnh nhà từ 2020 - 2025. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đặt ra mục tiêu phát triển cho 5 năm tới là tăng trưởng từ 9,5 - 10,5%; đến năm 2025, thu ngân sách của tỉnh đạt 26.000 - 30.000 tỉ đồng; thu nhập bình quân đầu người là 83 triệu đồng.
 
Một quan điểm hết sức quan trọng của tỉnh trong nhiệm kỳ mới chính là phải khơi dậy mạnh mẽ ý chí, bản lĩnh kiên cường, tinh thần cách mạng, khát vọng vươn lên của nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng thời, Nghệ An đã khẩn trương ban hành thông qua Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tinh thần của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo khi xây dựng Chương trình hành động là tinh gọn, gắn với nguồn lực thực hiện.
 
Theo đó, chương trình hành động lần này được rút gọn với 5 nhóm chương trình, 20 đề án, nghị quyết trọng điểm gồm: Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 10 nghị quyết, đề án, kế hoạch về đổi mới mô hình tăng trưởng, thực hiện các đột phá phát triển kinh tế; 3 nghị quyết về phát triển văn hóa xã hội; quốc phòng, an ninh, quốc phòng có 2 nghị quyết, đề án và có 4 nghị quyết, đề án về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Nội dung Chương trình hành động và các kế hoạch thực hiện được xây dựng với tinh thần có trọng tâm, trọng điểm gắn với bố trí nguồn lực thực hiện; khắc phục cách làm dàn trải, hiệu quả thấp.
 
 Vừa qua, Nghệ An tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tham dự tại điểm cầu chính có 700 đại biểu là các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí cán bộ chủ chốt của các ban, sở, ngành cấp tỉnh, các huyện, thành phố, thị xã. Hội nghị lần này có kết nối trực tuyến 100 điểm cầu đến TP Vinh và các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đây là lần đầu tiên, tỉnh Nghệ An tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh được thực hiện theo hình thức trực tuyến. Đổi mới này đang nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên các cơ quan, đơn vị. Thông qua học tập, quán triệt nhằm tạo sự đồng thuận cao trong toàn Đảng bộ và toàn xã hội; đoàn kết, quyết tâm thực hiện thành công Nghị quyết; gắn học tập, quán triệt Nghị quyết với thảo luận và thông qua chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp, ngành, địa phương, đơn vị.
 
Để triển khai những nội dung từ nay đến cuối năm và bắt đầu nhiệm kỳ mới, đồng chí Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cần lựa chọn nội dung trọng tâm, trọng điểm, có tính khả thi để tập trung thực hiện. Trong đó, cải cách thủ tục hành chính được xem là nút thắt cần phải hết sức quan tâm để đảm bảo giải quyết đúng, nhanh cho người dân, doanh nghiệp. Quan điểm là phải xóa bỏ thủ tục hành chính rườm rà, gây ách tắc làm nản lòng nhà đầu tư, người dân. Mục tiêu là tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thăng hạng các chỉ số PCI, PARIndex; có giải pháp nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành. Các ngành, đơn vị và địa phương  tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết đến các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết. 
 
Sự đồng lòng thực hiện các mục tiêu của Đại hội Đảng bộ các cấp cùng các giải pháp cụ thể của các cấp ủy, chính quyền là những cơ sở quan trọng để Nghệ An từng bước biến quyết tâm thành hành động. Với quyết tâm thực hiện ngay từ những ngày đầu của nhiệm kỳ Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, sự phối hợp chặt chẽ trong cấp ủy, chính quyền; sự đồng thuận của người dân và doanh nghiệp, kỳ vọng và tin tưởng tỉnh sẽ đạt được mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra, quyết tâm khẳng định vị thế, vai trò của Nghệ An trong khu vực và toàn quốc.
.

TUỆ TRANG

.