Thứ Ba, 12/11/2019, 08:10 [GMT+7]

Sớm đưa Trung tâm Điều hành thông minh đi vào hoạt động

(Congannghean.vn)-Đó là Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Hoa,  Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo Tổng công ty giải pháp doanh nghiệp Viettel và lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan về đầu tư, thành lập Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Nghệ An.
 
Tại Bản Thỏa thuận hợp tác về việc ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin và viễn thông giai đoạn 2019 - 2023 giữa UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn Công nghiệp viễn thông Quân đội, UBND tỉnh Nghệ An đồng ý tiếp nhận dự án hỗ trợ đầu tư của Tập đoàn Viettel dành cho tỉnh để triển khai hoạt động Trung tâm Điều hành thông minh Nghệ An. 
 
Theo đó, Trung tâm Điều hành thông minh Nghệ An triển khai từ tháng 11/2019 - 12/2021 theo 3 giai đoạn. Cụ thể, giai đoạn 1, phê duyệt đề án và triển khai thí điểm các hệ thống tại TP Vinh gồm: Hệ thống giám sát giao thông và an ninh trật tự; tích hợp hệ thống giám sát thông tin báo chí và tuyên truyền; hệ thống phản ánh hiện trường. Giai đoạn 2, tiếp tục triển khai các hệ thống nền tảng tích hợp đô thị thông minh; hệ thống giám sát bảo mật an toàn thông tin. Giai đoạn 3, nâng cấp và mở rộng các hệ thống đã triển khai, đảm bảo trung tâm vận hành ổn định, hiệu quả; đánh giá và đưa vào triển khai các hệ thống đặc thù như hệ thống Cổng thông tin Du lịch Nghệ An, hệ thống tổng đài hỏi đáp ý kiến người dân, hệ thống giám sát dịch vụ hành chính công.
 
Để dự án triển khai có hiệu quả, UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xây dựng Đề án tổ chức lại Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Nghệ An theo hướng bổ sung chức năng, nhiệm vụ vận hành Trung tâm Điều hành thông minh Nghệ An trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Sở Nội vụ thẩm định Đề án tổ chức lại Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông Nghệ An trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, UBND tỉnh giao các sở, ngành: Sở Giao thông Vận tải; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Tư pháp; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tài chính; Sở Du lịch; Công an tỉnh theo chức năng quản lý Nhà nước và nhiệm vụ liên quan, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trong việc tổ chức triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin để thực hiện thành công, hiệu quả các hệ thống giám sát, điều hành thông minh của tỉnh.
 
UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì xây dựng Đề án trình UBND tỉnh phê duyệt trước tháng 2/2020; sau khi đề án được phê duyệt, chuẩn bị các điều kiện cần thiết khác bảo đảm đến tháng 6/2020 Trung tâm được khai trương, vận hành và đi vào hoạt động.
.

Đ.T

.