Thứ Năm, 14/11/2019, 07:59 [GMT+7]

Phát triển nhà ở gắn với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội

(Congannghean.vn)-Nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển KT-XH cũng như nâng cao chất lượng đời sống dân sinh, thời gian qua, công tác quy hoạch đô thị, phát triển nhà ở đã được các cấp, ngành quan tâm thực hiện. Qua đó, tạo nên sự chuyển biến tích cực về diện mạo đô thị, nông thôn theo hướng văn minh, hiện đại.
 
Theo Quyết định của UBND tỉnh về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở (PTNO) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, chương trình PTNO phải phù hợp với chiến lược PTNO quốc gia, phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH của tỉnh, quy hoạch xây dựng các khu kinh tế, khu công nghiệp (CN), khu đô thị một cách bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. 
Phát triển nhà ở khu vực mới đảm bảo tuân thủ  quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt
Phát triển nhà ở khu vực mới đảm bảo tuân thủ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt
Cụ thể, PTNO phải gắn liền với việc chỉnh trang và phát triển đô thị, chương trình nông thôn mới; đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp dân cư với mức thu nhập thấp, người nghèo và các đối tượng chính sách theo quy định nhằm góp phần ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển đô thị, nông thôn mới theo hướng văn minh, hiện đại. Bên cạnh đó, PTNO phải đảm bảo đồng bộ và thống nhất với cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đồng thời gắn với phát triển thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh và vùng kinh tế trọng điểm Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh… 
 
Với định hướng nói trên, mục tiêu đề ra là giai đoạn 2021 - 2025, chỉ tiêu về diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đến năm 2025 đạt 27,5 m2/người; diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người; diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 16,5 triệu m2 sàn… Theo đó, về phương hướng PTNO theo khu vực, tại TP Vinh và TX Cửa Lò sẽ nâng cấp cải tạo nhà ở các khu dân cư cũ kết hợp với chỉnh trang đô thị; PTNO khu vực mới tuân thủ quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt. Khu vực TX Hoàng Mai, TX Thái Hòa và thị trấn của các huyện, PTNO gắn liền với hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; xem xét PTNO cao tầng kết hợp với các khu nhà ở thấp tầng hiện đại, tạo điểm nhấn cho PTNO đô thị. Tại khu vực nông thôn, PTNO tuân thủ các quy hoạch điểm dân cư, quy hoạch xây dựng NTM; tập trung phát triển các khu dân cư tại các địa phương có khu CN.
 
Thực hiện chương trình PTNO đồng nghĩa với việc phát triển đa dạng các loại hình nhà ở. Về nhà ở thương mại, sẽ khuyến khích phát triển các dự án nhà chung cư tại khu vực ngoại thành TP Vinh, các khu đô thị trung tâm TX Cửa Lò, TX Hoàng Mai và TX Thái Hòa, không quy hoạch xây dựng các nhà chung cư cao tầng trong các khu dân cư có mật độ cao, không đảm bảo điều kiện về hạ tầng, phòng cháy chữa cháy. Về nhà ở xã hội, thực hiện việc bố trí quỹ đất, lập danh mục quỹ đất kêu gọi đầu tư các dự án nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp trên địa bàn các khu đô thị trung tâm; rà soát quỹ đất trong các khu CN, bố trí nguồn vốn ngân sách xây dựng thí điểm dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho công nhân. Đối với nhà ở tái định cư, tại TP Vinh và các thị xã, thực hiện kết hợp giữa việc đền bù bằng đất ở, đền bù bằng tiền để người dân tự lo chỗ ở và bố trí cho mua, thuê, thu mua nhà ở xã hội. Tại khu vực các huyện, khuyến khích đầu tư các dự án xây dựng hạ tầng khu tái định cư, bố trí đất ở cho các hộ gia đình thuộc diện giải tỏa, di dời theo quy định của pháp luật…
 
Về quản lý kiến trúc, quy hoạch, ưu tiên việc thực hiện quy hoạch các điểm dân cư nông thôn để tạo sự đồng bộ giữa PTNO và phát triển hạ tầng; khuyến khích thiết kế và áp dụng mô hình nhà ở thông minh, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, thân thiện với môi trường, phù hợp với điều kiện sản xuất, tập quán văn hóa và có khả năng ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu… Liên quan đến nguồn vốn, cần tận dụng tối đa các nguồn vốn hỗ trợ từ Trung ương, vốn vay từ các tổ chức tín dụng, nguồn vốn ngân sách tỉnh, nguồn vốn huy động hợp pháp từ các tổ chức, DN và người dân để đầu tư xây dựng nhà ở; đặc biệt là đẩy mạnh PTNO xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, gia đình chính sách có công với cách mạng, hộ nghèo; qua đó góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phục vụ tốt sự phát triển KT-XH của địa phương.               
.

Bảo Châu

.